Sitater om Olga Tsjekova

Go to Gemtracks Beats
Sitater om Olga Tsjekova: Kosmetikk er kunsten å dementere fødselsattesten. -Olga Tsjekova
kosmetikk-er-kunsten-å-dementere-fødselsattesten