Sitater om Erfaring

Go to Gemtracks
Sitater om Erfaring: Erfaring er det du har etter at du har glemt navnet hennes. -Erfaring
erfaring-er-det-du-har-etter-at-du-har-glemt-navnet-hennes
Sitater om Erfaring: Brent barn skyr ilden. -Erfaring
Sitater om Erfaring: Av skade blir man klok. -Erfaring
av-skade-blir-man-klok
Sitater om Erfaring: Erfaring er en kam livet gir deg når du har mistet alt håret. -Erfaring
erfaring-er-kam-livet-gir-deg-når-du-har-mistet-alt-håret
Sitater om Erfaring: Hva de unge ikke vet, det forteller de gamle dem. -Erfaring
hva-unge-ikke-vet-det-forteller-gamle-dem
Sitater om Erfaring: Der hvor det er en gammel mann, behøver intet å gå galt. -Erfaring
der-hvor-det-er-gammel-mann-behøver-intet-å-gå-galt
Sitater om Erfaring: Den som ikke belæres av sin mor, vil bli belært av verden. -Erfaring
den-som-ikke-belæres-av-mor-vil-bli-belært-av-verden
Sitater om Erfaring: Range vegen vert ikkje rett om det er mange som går han. -Erfaring
range-vegen-vert-ikkje-rett-om-det-er-mange-som-går-han
Sitater om Erfaring: Erfaring er ikke knyttet til år, for år kan leves på en eneste time. -Erfaring
erfaring-er-ikke-knyttet-til-år-for-år-kan-leves-på-eneste-time
Sitater om Erfaring: Vil du behandle en sak ordentlig, så spør tre oldinger. -Erfaring
vil-du-behandle-sak-ordentlig-så-spør-tre-oldinger
Sitater om Erfaring: En erfaren manns råd er mer verd enn en liten skytshelgen. -Erfaring
en-erfaren-manns-råd-er-mer-verd-enn-liten-skytshelgen
Sitater om Erfaring: Erfaring er egentlig den visdom som gjør oss i stand til å gjenkjenne våre tabber som fordums, ubehagelige bekjentskaper. -Erfaring
erfaring-er-egentlig-den-visdom-som-gjør-oss-i-stand-til-å-gjenkjenne-våre-tabber-som-fordums-ubehagelige-bekjentskaper
Sitater om Erfaring: Et gram erfaring er verdt et tonn teori. -Erfaring
et-gram-erfaring-er-verdt-et-tonn-teori
Sitater om Erfaring: Fra en oldings munn kommer bedervet ånde, men ikke bedervede ord. -Erfaring
fra-oldings-munn-kommer-bedervet-ånde-men-ikke-bedervede-ord
Sitater om Erfaring: En erfaren mann er verdt å besøke. -Erfaring
en-erfaren-mann-er-verdt-å-besøke
Sitater om Erfaring: Erfaring er en dyr skole, men dåren vil ikke lære i noen annen. -Erfaring
erfaring-er-dyr-skole-men-dåren-vil-ikke-lære-i-noen-annen
Sitater om Erfaring: Øvelse gjør mester. -Erfaring
Sitater om Erfaring: Erfaring overgår vitenskap. -Erfaring
erfaring-overgår-vitenskap
Sitater om Erfaring: Verden er en sikker læremester, men den tar en grov betaling. -Erfaring
verden-er-sikker-læremester-men-den-tar-grov-betaling
Sitater om Erfaring: Man skal veie stemmene, ikke telle dem. -Erfaring
man-skal-veie-stemmene-ikke-telle-dem