Vonde ting er ikke det verste som kan skje med oss. Ingenting er det verste som kan skje!


vonde-ting-er-ikke-det-verste-som-kan-skje-med-oss-ingenting-er-det-verste-som-kan-skje
ingentingvondetingerikkedetverstesomkanskjemedossingentingskjevonde tingting erer ikkeikke detdet versteverste somsom kankan skjeskje medmed ossingenting erer detdet versteverste somsom kankan skjevonde ting erting er ikkeer ikke detikke det verstedet verste somverste som kansom kan skjekan skje medskje med ossingenting er deter det verstedet verste somverste som kansom kan skjevonde ting er ikketing er ikke deter ikke det versteikke det verste somdet verste som kanverste som kan skjesom kan skje medkan skje med ossingenting er det versteer det verste somdet verste som kanverste som kan skjevonde ting er ikke detting er ikke det versteer ikke det verste somikke det verste som kandet verste som kan skjeverste som kan skje medsom kan skje med ossingenting er det verste somer det verste som kandet verste som kan skje

Økonomer hevder alltid at det verste vil skje. De har spådd åtte av de tre siste nedgangsperiodene. -Økonom
Økonomer-hevder-alltid-at-det-verste-vil-skje-de-har-spådd-åtte-av-tre-siste-nedgangsperiodene
Det sørgeligste som kan skje en sjel, er når den mister troen på Gud og kvinnen. -Alexander Smith
det-sørgeligste-som-kan-skje-sjel-er-når-den-mister-troen-på-gud-og-kvinnen
Det finnes tre slags mennesker i denne verden: de som får ting til å skje, de som ser på at det skjer og de som lurer på hva som skjedde. -Menneske
det-finnes-tre-slags-mennesker-i-denne-verden-som-får-ting-til-å-skje-som-på-at-det-skjer-og-som-lurer-på-hva-som-skjedde
Global oppvarming kan føre til at Golfstrømmen bryter sammen. Det vil påvirke klimaet i hele Vest-Europa. Slike hendelser kan skje over kort tid, og de kan ha overveldende effekt. -Rajendra Pachauri
global-oppvarming-kan-føre-til-at-golfstrømmen-bryter-sammen-det-vil-påvirke-klimaet-i-hele-vest-europa-slike-hendelser-kan-skje-over-kort-tid-og
ingenting bortsett fra det umulige skal skje -Mulig og umulig
ingenting-bortsett-fra-det-umulige-skal-skje
Voldsfilmer kan ha farlige konsekvenser. Men hva kan skje etter en sexfilm? I høyden at folk får flere barn. -Vold
voldsfilmer-kan-farlige-konsekvenser-men-hva-kan-skje-etter-sexfilm-i-høyden-at-folk-får-flere-barn