Vona er sterk, men sterkare er den som ikkje treng henne.


vona-er-sterk-men-sterkare-er-den-som-ikkje-treng-henne
håpvonaersterkmensterkaredensomikkjetrenghennevona erer sterkmen sterkaresterkare erer denden somsom ikkjeikkje trengtreng hennevona er sterkmen sterkare ersterkare er dener den somden som ikkjesom ikkje trengikkje treng hennemen sterkare er densterkare er den somer den som ikkjeden som ikkje trengsom ikkje treng hennemen sterkare er den somsterkare er den som ikkjeer den som ikkje trengden som ikkje treng henne

Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal
Man kan gå seg vill i sterk medgang så vel som i sterk motgang. -Medgang og motgang
man-kan-gå-seg-vill-i-sterk-medgang-så-vel-som-i-sterk-motgang
Sterk er den som overvinner andre, men mektig er den som overvinner seg selv. -Seg selv og andre
sterk-er-den-som-overvinner-andre-men-mektig-er-den-som-overvinner-seg-selv
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no