Vold, forbudt som forbrytelse, blir påbudt som sanksjon, får nytt navn og blir rettferdiggjort.


vold-forbudt-som-forbrytelse-blir-påbudt-som-sanksjon-får-nytt-navn-og-blir-rettferdiggjort
voldvoldforbudtsomforbrytelseblirpåbudtsanksjonfårnyttnavnogrettferdiggjortforbudt somsom forbrytelseblir påbudtpåbudt somsom sanksjonfår nyttnytt navnnavn ogog blirblir rettferdiggjortforbudt som forbrytelseblir påbudt sompåbudt som sanksjonfår nytt navnnytt navn ognavn og blirog blir rettferdiggjortblir påbudt som sanksjonfår nytt navn ognytt navn og blirnavn og blir rettferdiggjortfår nytt navn og blirnytt navn og blir rettferdiggjort

Det er bestandig det som er forbudt, som vi blir dyktigst i. -Jonas Lie
det-er-bestandig-det-som-er-forbudt-som-vi-blir-dyktigst-i
Du skulle gifte deg. Får du en god kone, blir du lykkelig. Får du en dårlig kone, blir du filosof. -Sokrates
du-skulle-gifte-deg-får-du-god-kone-blir-du-lykkelig-får-du-dårlig-kone-blir-du-filosof
Toleranse blir en forbrytelse når den benyttes overfor ondskap. -Thomas Mann
toleranse-blir-forbrytelse-når-den-benyttes-overfor-ondskap
En god gjerning som gir seg selv kjærlige navn, blir opphavet til en forbannelse. -Kahlil Gibran
en-god-gjerning-som-gir-seg-selv-kjærlige-navn-blir-opphavet-til-forbannelse
Hvis du ikke får barn, blir du syk av lengsel. Får du barn, blir du syk av bekymring. -Barn
hvis-du-ikke-får-barn-blir-du-syk-av-lengsel-får-du-barn-blir-du-syk-av-bekymring
I det øyeblikket et barn blir født, blir også moren født. Hun har aldri eksistert før. Kvinnen eksisterte, men aldri moren. En mor er noe helt nytt. -Mor
i-det-øyeblikket-et-barn-blir-født-blir-også-moren-født-hun-har-aldri-eksistert-før-kvinnen-eksisterte-men-aldri-moren-en-mor-er-noe-helt