Vitenskap uten religion er lam, religion uten vitenskap er blind.


vitenskap-uten-religion-er-lam-religion-uten-vitenskap-er-blind
vitenskapvitenskaputenreligionerlamvitenskapblindvitenskap utenuten religionreligion erer lamreligion utenuten vitenskapvitenskap erer blindvitenskap uten religionuten religion erreligion er lamreligion uten vitenskaputen vitenskap ervitenskap er blindvitenskap uten religion eruten religion er lamreligion uten vitenskap eruten vitenskap er blindvitenskap uten religion er lamreligion uten vitenskap er blind

Vi lever i et samfunn uhyre avhengig av vitenskap og teknologi, hvor nesten ingen vet noe om vitenskap og teknologi. -Vitenskap
vi-lever-i-et-samfunn-uhyre-avhengig-av-vitenskap-og-teknologi-hvor-nesten-ingen-vet-noe-om-vitenskap-og-teknologi
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Erfaring overgår vitenskap. -Erfaring
erfaring-overgår-vitenskap
Vitenskap er organisert viten. -Vitenskap
vitenskap-er-organisert-viten