Visst er det hanen som sier kykeliky, men det er høna som legger eggene.


visst-er-det-hanen-som-sier-kykeliky-men-det-er-høna-som-legger-eggene
amerikanske ordtakvissterdethanensomsierkykelikymenhønaleggereggenevisst erer detdet hanenhanen somsom siersier kykelikymen detdet erer hønahøna somsom leggerlegger eggenevisst er deter det hanendet hanen somhanen som siersom sier kykelikymen det erdet er hønaer høna somhøna som leggersom legger eggenevisst er det hanener det hanen somdet hanen som sierhanen som sier kykelikymen det er hønadet er høna somer høna som leggerhøna som legger eggenevisst er det hanen somer det hanen som sierdet hanen som sier kykelikymen det er høna somdet er høna som leggerer høna som legger eggene

Den spør som ikke vet: Har høna jur? -Dumhet
den-spør-som-ikke-vet-har-høna-jur
Endelig skulle jeg vel også svare på et visst brev som kom i forrige måned, men jeg er ingen skribent og later det være. -Knut Hamsun
endelig-skulle-jeg-vel-også-svare-på-et-visst-brev-som-kom-i-forrige-måned-men-jeg-er-ingen-skribent-og-later-det-være
Vi sier at Gud skapte jorden. Det er kanskje sant, men det er nok vi selv som må ta ansvaret for dens undergang. -Jorden
vi-sier-at-gud-skapte-jorden-det-er-kanskje-sant-men-det-er-nok-vi-selv-som-må-ta-ansvaret-for-dens-undergang
I vår familie gjør barna akkurat som vi sier og sier og sier ... -Ukjent
i-vår-familie-gjør-barna-akkurat-som-vi-sier-og-sier-og-sier
Det er harde tider og enda verre skal det bli! Du sier: Jeg har gitt alt, men det er ingen her som spør hva du kan gi. -Ole Paus
det-er-harde-tider-og-enda-verre-skal-det-bli-du-sier-jeg-har-gitt-alt-men-det-er-ingen-her-som-spør-hva-du-kan-gi
Han sier omtrent som Napoleon; de tvilsomme, sier han, det er det stoff hvorav man gjør politikuser; hehe! -Henrik Ibsen
han-sier-omtrent-som-napoleon-tvilsomme-sier-han-det-er-det-stoff-hvorav-man-gjør-politikuser-hehe