Visjoner er selve essensen i ledelse.


visjoner-er-selve-essensen-i-ledelse
visjonvisjonererselveessensenledelsevisjoner erer selveselve essensenessensen ii ledelsevisjoner er selveer selve essensenselve essensen iessensen i ledelsevisjoner er selve essensener selve essensen iselve essensen i ledelsevisjoner er selve essensen ier selve essensen i ledelse

Effektiv ledelse handler ikke om å holde taler eller å bli likt, ledelse defineres av resultater, ikke attributter. -Ledelse
effektiv-ledelse-handler-ikke-om-å-holde-taler-eller-å-bli-likt-ledelse-defineres-av-resultater-ikke-attributter
Mange mennesker forveksler dårlig ledelse med skjebne. -Ledelse
mange-mennesker-forveksler-dårlig-ledelse-med-skjebne
Ledelse er situasjonsbestemt. Det er ikke slik at «one size fits all». -Elin Ørjasæter
ledelse-er-situasjonsbestemt-det-er-ikke-slik-at-one-size-fits-all
Hvis du har et selskap med småskårne visjoner, har du et småskårent selskap. -Anita Roddick
hvis-du-har-et-selskap-med-småskårne-visjoner-har-du-et-småskårent-selskap
I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. -Harry S. Truman
i-perioder-hvor-det-ikke-er-noen-ledelse-står-samfunnet-stille