Virkelig veltalenhet består i å si det som skal sies - og bare det.


virkelig-veltalenhet-består-i-å-det-som-skal-sies-og-bare-det
veltalenhetvirkeligveltalenhetbestårdetsomskalsiesogbaredetvirkelig veltalenhetveltalenhet bestårbestår isi detdet somsom skalskal siessiesogog barebare detvirkelig veltalenhet bestårveltalenhet består ibestår i åå si detsi det somdet som skalsom skal siesskal siesog bareog bare detvirkelig veltalenhet består iveltalenhet består i åbestår i å sii å si detå si det somsi det som skaldet som skal siessom skal siesog bare detvirkelig veltalenhet består i åveltalenhet består i å sibestår i å si deti å si det somå si det som skalsi det som skal siesdet som skal sies

Når sant skal sies, er det best å holde kjeft. -Ukjent
når-sant-skal-sies-er-det-best-å-holde-kjeft
Det sies at kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Det samme kan sies om mangel på penger. -Penger og økonomi
det-sies-at-kjærlighet-til-penger-er-roten-til-alt-ondt-det-samme-kan-sies-om-mangel-på-penger
For en tyngde av autoritet det alltid hviler over en mann som virkelig kan sitt yrke, det være seg så «simpelt» det bare vil. -Hans Børli
for-tyngde-av-autoritet-det-alltid-hviler-over-mann-som-virkelig-kan-sitt-yrke-det-være-seg-så-simpelt-det-bare-vil
Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. -Peter Egge
det-er-bare-ett-sted-som-er-et-virkelig-hjem-og-det-er-der-hvor-et-menneske-føler-seg-helt-trygg
Kroppen forgår, men begjæret består, sånn er det bare. -Wenche Foss
kroppen-forgår-men-begjæret-består-sånn-er-det-bare
Det viktigste i kommunikasjon er å høre det som ikke sies. -Kommunikasjon
det-viktigste-i-kommunikasjon-er-å-høre-det-som-ikke-sies