Virkelig kjærlighet vil bare sin elskedes vel.


virkelig-kjærlighet-vil-bare-elskedes-vel
kjærlighet - ektevirkeligkjærlighetvilbareelskedesvelvirkelig kjærlighetkjærlighet vilvil barebare sinsin elskedeselskedes velvirkelig kjærlighet vilkjærlighet vil barevil bare sinbare sin elskedessin elskedes velvirkelig kjærlighet vil barekjærlighet vil bare sinvil bare sin elskedesbare sin elskedes velvirkelig kjærlighet vil bare sinkjærlighet vil bare sin elskedesvil bare sin elskedes vel

Kjærlighet er aktiv omsorg for den elskedes liv og vekstvilkår. -Kjærlighet er
kjærlighet-er-aktiv-omsorg-for-den-elskedes-liv-og-vekstvilkår
Det fantes sår som bare kunne læges av en elskedes hjerte. -James Joyce
det-fantes-sår-som-bare-kunne-læges-av-elskedes-hjerte
Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? -Bibelen
hvem-av-dere-kan-vel-med-all-bekymring-legge-eneste-alen-til-livslengde
Enhver mann er virkelig lykkelig to ganger i sitt liv: like etter han har truffet sin første kjærlighet, og like etter han har forlatt den siste. -H. L. Mencken
enhver-mann-er-virkelig-lykkelig-to-ganger-i-sitt-liv-like-etter-han-har-truffet-første-kjærlighet-og-like-etter-han-har-forlatt-den-siste
Man elsker bare sin egen kjærlighet, og løper hele livet etter denne illusjonen. -Elske
man-elsker-bare-egen-kjærlighet-og-løper-hele-livet-etter-denne-illusjonen
Den vanskeligste lekse å lære: at folk bare har sin egen form for kjærlighet å gi, ikke vår. -Mignon McLaughlin
den-vanskeligste-lekse-å-lære-at-folk-bare-har-egen-form-for-kjærlighet-å-gi-ikke-vår