Vil du bli med i menuetten i de grogrønne mainetten' når det våres, når det våres utmed gangsti og vegg.


vil-du-bli-med-i-menuetten-i-grogrønne-mainetten'-når-det-våres-når-det-våres-utmed-gangsti-og-vegg
vårvildublimedmenuettengrogrønnemainetten'nårdetvåresvåresutmedgangstiogveggvil dudu blibli medmed ii menuettenmenuetten ide grogrønnegrogrønne mainettenmainetten' nårnår detdet våresnår detdet våresvåres utmedutmed gangstigangsti ogog veggvil du blidu bli medbli med imed i menuetteni menuetten imenuetten i dei de grogrønnede grogrønne mainettengrogrønne mainetten' nårmainetten' når detnår det våresnår det våresdet våres utmedvåres utmed gangstiutmed gangsti oggangsti og veggvil du bli meddu bli med ibli med i menuettenmed i menuetten ii menuetten i demenuetten i de grogrønnei de grogrønne mainettende grogrønne mainetten' nårgrogrønne mainetten' når detmainetten' når det våresnår det våres utmeddet våres utmed gangstivåres utmed gangsti ogutmed gangsti og veggvil du bli med idu bli med i menuettenbli med i menuetten imed i menuetten i dei menuetten i de grogrønnemenuetten i de grogrønne mainetteni de grogrønne mainetten' nårde grogrønne mainetten' når detgrogrønne mainetten' når det våresnår det våres utmed gangstidet våres utmed gangsti ogvåres utmed gangsti og vegg

Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til
God sommer lille erle, her bor vi vegg i vegg. Jeg ruger på min vise og du på dine egg. -Einar Skjæraasen
god-sommer-lille-erle-her-bor-vi-vegg-i-vegg-jeg-ruger-på-min-vise-og-du-på-dine-egg
Den som ikke er vakker når han er tyve, sterk når han er tredve, rik når han er førti og vis når han er femti, vil aldri bli vakker, sterk, rik og vis. -George Herbert
den-som-ikke-er-vakker-når-han-er-tyve-sterk-når-han-er-tredve-rik-når-han-er-førti-og-vis-når-han-er-femti-vil-aldri-bli-vakker-sterk-rik-og
Når måker følger etter tråleren, er det fordi de tror det vil bli kastet sardiner ut i sjøen. -Fotball
når-måker-følger-etter-tråleren-er-det-fordi-tror-det-vil-bli-kastet-sardiner-ut-i-sjø
Nevrotikere vil gjerne sove hele tiden og bare bli vekket når det er gode nyheter. -Mignon McLaughlin
nevrotikere-vil-gjerne-sove-hele-tiden-og-bare-bli-vekket-når-det-er-gode-nyheter
Det forekommer meg at selv hos de vakreste kvinner er det enkelte dager da jeg kan se hvordan de vil bli når de er blitt stygge. -Montesquieu
det-forekommer-meg-at-selv-hos-vakreste-kvinner-er-det-enkelte-dager-da-jeg-kan-se-hvordan-vil-bli-når-er-blitt-stygge