Vidunderlig er språket som skaper bro fra ett menneske til et annet menneske!


vidunderlig-er-språket-som-skaper-bro-fra-ett-menneske-til-et-annet-menneske
odd-inge schrödervidunderligerspråketsomskaperbrofraettmennesketiletannetmenneskevidunderlig erer språketspråket somsom skaperskaper brobro frafra ettett menneskemenneske tiltil etet annetannet menneskevidunderlig er språketer språket somspråket som skapersom skaper broskaper bro frabro fra ettfra ett menneskeett menneske tilmenneske til ettil et annetet annet menneskevidunderlig er språket somer språket som skaperspråket som skaper brosom skaper bro fraskaper bro fra ettbro fra ett menneskefra ett menneske tilett menneske til etmenneske til et annettil et annet menneskevidunderlig er språket som skaperer språket som skaper brospråket som skaper bro frasom skaper bro fra ettskaper bro fra ett menneskebro fra ett menneske tilfra ett menneske til etett menneske til et annetmenneske til et annet menneske

Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Litt godhet fra menneske til menneske er bedre enn all kjærlighet til menneskeheten. -Godhet
litt-godhet-fra-menneske-til-menneske-er-bedre-enn-all-kjærlighet-til-menneskeheten
Hva er ondest? Å ta livet fra et menneske som vil leve, eller døden fra et menneske som vil dø. -Jo Nesbø
hva-er-ondest-Å-ta-livet-fra-et-menneske-som-vil-leve-eller-døden-fra-et-menneske-som-vil-dø
Et menneske trenger, for med rette å gjøre fordring på ethvert annet menneskes velvilje, medfølelse og hjelp, ingen annen tittel enn denne: at han er et menneske. -Christoph Martin Wieland
et-menneske-trenger-for-med-rette-å-gjøre-fordring-på-ethvert-annet-menneskes-velvilje-medfølelse-og-hjelp-ingen-annen-tittel-enn-denne-at-han-er
Et lykkelig menneske er en som skaper seg selv lykke. -Lykke
et-lykkelig-menneske-er-som-skaper-seg-selv-lykke
Et tilfreds menneske ville være det samme som et forstenet menneske. Det er utilfredsstillelsen som gjør livet til en stadig bevegelse, til en ufullbyrdet søken. -Paul Tournier
et-tilfreds-menneske-ville-være-det-samme-som-et-forstenet-menneske-det-er-utilfredsstillelsen-som-gjør-livet-til-stadig-bevegelse-til