Vidar Riseth er for landslaget det samme som svart skjørt er for damene. Kan brukes til alt!


vidar-riseth-er-for-landslaget-det-samme-som-svart-skjørt-er-for-damene-kan-brukes-til-alt
fotballvidarrisetherforlandslagetdetsammesomsvartskjørtdamenekanbrukestilaltvidar risethriseth erer forlandslaget detdet sammesamme somsom svartsvart skjørtskjørt erer forkan brukesbrukes tiltil altvidar riseth erriseth er forer for landslagetfor landslaget detlandslaget det sammedet samme somsamme som svartsom svart skjørtsvart skjørt erskjørt er forer for damenekan brukes tilbrukes til altvidar riseth er forriseth er for landslageter for landslaget detfor landslaget det sammelandslaget det samme somdet samme som svartsamme som svart skjørtsom svart skjørt ersvart skjørt er forskjørt er for damenekan brukes til altvidar riseth er for landslagetriseth er for landslaget deter for landslaget det sammefor landslaget det samme somlandslaget det samme som svartdet samme som svart skjørtsamme som svart skjørt ersom svart skjørt er forsvart skjørt er for damene

Kapitalens største verdi ligger ikke i at den kan brukes til å tjene mer penger, men i at pengene kan brukes til å forbedre livet. -Penger og økonomi
kapitalens-største-verdi-ligger-ikke-i-at-den-kan-brukes-til-å-tjene-mer-penger-men-i-at-pengene-kan-brukes-til-å-forbedre-livet
I politikken kan alt utnyttes. Det som ikke kan brukes, kan misbrukes. -Ukjent
i-politikken-kan-alt-utnyttes-det-som-ikke-kan-brukes-kan-misbrukes
Jeg mener at ytringsfriheten også skal brukes til å si teite og urimelige ting. Å kunne komme med ytringer som hele resten av verden er uenig i. Det er bare sånn vi kan måle ytringsfriheten. -Ytringsfrihet
jeg-mener-at-ytringsfriheten-også-skal-brukes-til-å-teite-og-urimelige-ting-Å-kunne-komme-med-ytringer-som-hele-resten-av-verden-er-uenig-i-det
Det sies at kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Det samme kan sies om mangel på penger. -Penger og økonomi
det-sies-at-kjærlighet-til-penger-er-roten-til-alt-ondt-det-samme-kan-sies-om-mangel-på-penger
Ordet umulig er svart. Jeg kan er som en flamme av gull. -Mulig og umulig
ordet-umulig-er-svart-jeg-kan-er-som-flamme-av-gull
Det er ingenting som har forberedt meg mer til et liv i rampelyset enn åra med mobbing. For det er akkurat det samme som skjer når du blir kjent. Du støtes ut av samfunnet. Alt forandrer seg. -Kjendis
det-er-ingenting-som-har-forberedt-meg-mer-til-et-liv-i-rampelyset-enn-åra-med-mobbing-for-det-er-akkurat-det-samme-som-skjer-når-du-blir-kjent-du