Vi vil oss et land få frelst og fritt og ikke sin frihet må borge.


vi-vil-oss-et-land-få-frelst-og-fritt-og-ikke-frihet-må-borge
norge og nordmennvivilossetlandfrelstogfrittikkefrihetborgevi vilvil ossoss etet landfå frelstfrelst ogog frittfritt ogog ikkeikke sinsin frihetfrihet måmå borgevi vil ossvil oss etoss et landet land fåland få frelstfå frelst ogfrelst og frittog fritt ogfritt og ikkeog ikke sinikke sin frihetsin frihet måfrihet må borgevi vil oss etvil oss et landoss et land fået land få frelstland få frelst ogfå frelst og frittfrelst og fritt ogog fritt og ikkefritt og ikke sinog ikke sin frihetikke sin frihet måsin frihet må borgevi vil oss et landvil oss et land fåoss et land få frelstet land få frelst ogland få frelst og frittfå frelst og fritt ogfrelst og fritt og ikkeog fritt og ikke sinfritt og ikke sin frihetog ikke sin frihet måikke sin frihet må borge

De kan ta fra oss vår frihet til å gå i gatene og i moskeene, men vår frihet er ikke tatt fra oss på Internett. -Mulla Krekar
de-kan-ta-fra-oss-vår-frihet-til-å-gå-i-gatene-og-i-moskeene-men-vår-frihet-er-ikke-tatt-fra-oss-på-internett
Norge er et fritt land befolket av ufrie mennesker. -Henrik Ibsen
norge-er-et-fritt-land-befolket-av-ufrie-mennesker
Vi ønsker rett og slett å bo i et fritt og selvstendig land hvor privatliv, ytringsfrihet, anonymitet ikke bare er ord i en festtale, men en virkelighet også i informasjonsalderen. -Øystein Bruås Jakobsen
vi-ønsker-rett-og-slett-å-bo-i-et-fritt-og-selvstendig-land-hvor-privatliv-ytringsfrihet-anonymitet-ikke-bare-er-ord-i-festtale-men-virkelighet
Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv