Vi vil ikke tillate fortiden å trekke oss ned og hindre oss i å bevege oss fremover.


vi-vil-ikke-tillate-fortiden-å-trekke-oss-ned-og-hindre-oss-i-å-bevege-oss-fremover
vladimir putinvivilikketillatefortidentrekkeossnedoghindrebevegefremovervi vilvil ikkeikke tillatetillate fortidenfortiden åå trekketrekke ossoss nedned ogog hindrehindre ossoss iå bevegebevege ossoss fremovervi vil ikkevil ikke tillateikke tillate fortidentillate fortiden åfortiden å trekkeå trekke osstrekke oss nedoss ned ogned og hindreog hindre osshindre oss ioss i åi å bevegeå bevege ossbevege oss fremovervi vil ikke tillatevil ikke tillate fortidenikke tillate fortiden åtillate fortiden å trekkefortiden å trekke osså trekke oss nedtrekke oss ned ogoss ned og hindrened og hindre ossog hindre oss ihindre oss i åoss i å bevegei å bevege osså bevege oss fremovervi vil ikke tillate fortidenvil ikke tillate fortiden åikke tillate fortiden å trekketillate fortiden å trekke ossfortiden å trekke oss nedå trekke oss ned ogtrekke oss ned og hindreoss ned og hindre ossned og hindre oss iog hindre oss i åhindre oss i å bevegeoss i å bevege ossi å bevege oss fremover

Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp. -Blaise Pascal
til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss
Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
Jo bedre vi trives med oss selv, desto sjeldnere trenger vi å tråkke ned andre for å føle oss på høyden. -Seg selv og andre
jo-bedre-vi-trives-med-oss-selv-desto-sjeldnere-trenger-vi-å-tråkke-ned-andre-for-å-føle-oss-på-høyden
Det finnes så mye godt i den verste av oss, og så mye vondt i den beste av oss, at det ikke sømmer seg for noen av oss å snakke om resten av oss. -Ukjent
det-finnes-så-mye-godt-i-den-verste-av-oss-og-så-mye-vondt-i-den-beste-av-oss-at-det-ikke-sømmer-seg-for-noen-av-oss-å-snakke-om-resten-av-oss
Vi må tillate oss selv og hverandre ikke å lykkes bestandig. -Suksess
vi-må-tillate-oss-selv-og-hverandre-ikke-å-lykkes-bestandig
La oss elske den neste timen, la oss skynde oss og nyte vår tid. -Nået
la-oss-elske-den-neste-timen-oss-skynde-oss-og-nyte-vår-tid