Vi tenner våre lykter når det mørkner, og når alle lyder pakkes inn i vatt. Ja, vi tenner våre lykter når det mørkner, for da lyser de til kvelden si’r god natt.


vi-tenner-våre-lykter-når-det-mørkner-og-når-alle-lyder-pakkes-inn-i-vatt-ja-vi-tenner-våre-lykter-når-det-mørkner-for-da-lyser-til-kvelden-r
bjørn rønningenvitennervårelykternårdetmørknerogallelyderpakkesinnvattjavifordalysertilkveldensi’rgodnattvi tennertenner vårevåre lykterlykter nårnår detdet mørknerog nårnår allealle lyderlyder pakkespakkes inninn ii vattvi tennertenner vårevåre lykterlykter nårnår detdet mørknerda lyserlyser dede tiltil kveldenkvelden si’rsi’r godgod nattvi tenner våretenner våre lyktervåre lykter nårlykter når detnår det mørknerog når allenår alle lyderalle lyder pakkeslyder pakkes innpakkes inn iinn i vattvi tenner våretenner våre lyktervåre lykter nårlykter når detnår det mørknerfor da lyserda lyser delyser de tilde til kveldentil kvelden si’rkvelden si’r godsi’r god natt

Og når kvelden kommer til oss, tenner jeg et lys i stuen, og vi summer sakte sammen hver vår vise, jeg og fluen. -Arnulf Øverland
og-når-kvelden-kommer-til-oss-tenner-jeg-et-lys-i-stuen-og-vi-summer-sakte-sammen-hver-vår-vise-jeg-og-fluen
Troløs er den som sier farvel når veien mørkner. -J. R. R. Tolkien
troløs-er-den-som-sier-farvel-når-veien-mørkner
Ei hand å holde i når natt går mot dag og en stille sang om livet selv i våre hjerteslag -Trygve Hoff
ei-hand-å-holde-i-når-natt-går-mot-dag-og-stille-sang-om-livet-selv-i-våre-hjerteslag
Hvis vi kunne se når og hvor vi kommer til å møtes igjen, ville vi vise mer av våre følelser når vi sier farvel til gode venner. -Ukjent
hvis-vi-kunne-se-når-og-hvor-vi-kommer-til-å-møtes-igjen-ville-vi-vise-mer-av-våre-følelser-når-vi-sier-farvel-til-gode-venner
Når vi har medgang, kjenner våre venner oss. Når vi har motgang, kjenner vi våre venner. -Medgang og motgang
når-vi-har-medgang-kjenner-våre-venner-oss-når-vi-har-motgang-kjenner-vi-våre-venner
Man er for alvor gammel når man bare kan snakke om sine barnebarn og sine kunstige tenner. -Alexandrine Auguste
man-er-for-alvor-gammel-når-man-bare-kan-snakke-om-sine-barnebarn-og-sine-kunstige-tenner