Vi sliter for å leve, men før vi veit ordet av lever vi for å slite.


vi-sliter-for-å-leve-men-før-vi-veit-ordet-av-lever-vi-for-å-slite
hans børlivisliterforlevemenførviveitordetavleverslitevi slitersliter forå levemen førfør vivi veitordet avav leverlever vivi forå slitevi sliter forsliter for åfor å levemen før vifør vi veitvi veit ordetveit ordet avordet av leverav lever vilever vi forvi for åfor å slitevi sliter for åsliter for å levemen før vi veitfør vi veit ordetvi veit ordet avveit ordet av leverordet av lever viav lever vi forlever vi for åvi for å slitevi sliter for å levemen før vi veit ordetfør vi veit ordet avvi veit ordet av leverveit ordet av lever viordet av lever vi forav lever vi for ålever vi for å slite

Streb ikke så meget etter å leve lenge som å leve vel. Og lever du vel, så er livet langt. -Leve
streb-ikke-så-meget-etter-å-leve-lenge-som-å-leve-vel-og-lever-du-vel-så-er-livet-langt
Og det e ingen her som veit nå meire om i morra enn ei melding om stabilt og rolig vær Det einaste vi veit e nu og her -Nået
og-det-e-ingen-her-som-veit-nå-meire-om-i-morra-enn-ei-melding-om-stabilt-og-rolig-vær-det-einaste-vi-veit-e-nu-og-her
Gikk du før du fikk sagt ordet du kom for å si? -Ord
gikk-du-før-du-fikk-sagt-ordet-du-kom-for-å
Og derfor tror jeg også nå at De er på rett vei - til kamp mot løgnen; ti det er bedre å slite seg opp i den kamp enn leve fredsommelig med løgnen i samme stue! -Løgn
og-derfor-tror-jeg-også-nå-at-de-er-på-rett-vei-til-kamp-mot-løgnen-ti-det-er-bedre-å-slite-seg-opp-i-den-kamp-enn-leve-fredsommelig-med
Sommer'n var en skandale med sludd og nordavind. Før vi visste ordet av det satte høsten inn. -Lillebjørn Nilsen
sommer'n-var-skandale-med-sludd-og-nordavind-før-vi-visste-ordet-av-det-satte-høsten-inn
Dersom man med evighet ikke forstår uendelig varighet, men tidløshet, så lever den evig som lever i nuet. -Ludwig Wittgenstein
dersom-man-med-evighet-ikke-forstår-uendelig-varighet-men-tidløshet-så-lever-den-evig-som-lever-i-nuet