Vi sitter fast i den perioden da vi var på høyden. Det gjør alle kvinner.


vi-sitter-fast-i-den-perioden-da-vi-var-på-høyden-det-gjør-alle-kvinner
kvinnervisitterfastdenperiodendavivarhøydendetgjørallekvinnervi sittersitter fastfast ii denden periodenperioden dada vivi varvar påpå høydendet gjørgjør allealle kvinnervi sitter fastsitter fast ifast i deni den periodenden perioden daperioden da vida vi varvi var påvar på høydendet gjør allegjør alle kvinnervi sitter fast isitter fast i denfast i den periodeni den perioden daden perioden da viperioden da vi varda vi var påvi var på høydendet gjør alle kvinnervi sitter fast i densitter fast i den periodenfast i den perioden dai den perioden da viden perioden da vi varperioden da vi var påda vi var på høyden

Når en sitter fast i sølen, kan vannet få en fri, når en sitter fast i vriene ord, kan munnen hjelpe en, men når en sitter fast i sorg, er det slekten en skal henvende seg til. -Sorg
når-sitter-fast-i-sølen-kan-vannet-få-fri-når-sitter-fast-i-vriene-ord-kan-munnen-hjelpe-men-når-sitter-fast-i-sorg-er-det-slekten-skal
Noen kvinner sitter fortsatt fast i en reaksjon mot fortiden. De har bare gått over fra hjem og familie til jobb og karriere og byttet ut ett halvt liv med et annet. -Kvinnesak
noen-kvinner-sitter-fortsatt-fast-i-reaksjon-mot-fortiden-de-har-bare-gått-over-fra-hjem-og-familie-til-jobb-og-karriere-og-byttet-ut-ett-halvt-liv
Jeg giftet meg under min stand. Alle kvinner gjør det. -Gifte seg
jeg-giftet-meg-under-min-stand-alle-kvinner-gjør-det
Den mest kritiske perioden i et ekteskap er frokosten. -A. P. Herbert
den-mest-kritiske-perioden-i-et-ekteskap-er-frokosten
Det finnes ingen større kjærlighet enn den kjærligheten som holder fast, selv når det ikke ser ut som om det er noe å holde fast ved. -G. W. C. Thomas
det-finnes-ingen-større-kjærlighet-enn-den-kjærligheten-som-holder-fast-selv-når-det-ikke-ut-som-om-det-er-noe-å-holde-fast-ved