Vi må passe på å beholde feilene. Feil er bra.


vi-må-passe-på-å-beholde-feilene-feil-er-bra
thea glenton raknesvipassebeholdefeilenefeilerbravi måmå passepasse påå beholdebeholde feilenefeil erer bravi må passemå passe påpasse på åpå å beholdeå beholde feilenefeil er bravi må passe påmå passe på åpasse på å beholdepå å beholde feilenevi må passe på åmå passe på å beholdepasse på å beholde feilene

Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der. -Feil
det-er-bra-å-bøye-seg-i-støvet-når-man-har-gjort-feil-men-det-er-ikke-bra-å-bli-der
Vi kan alle gjøre feil, men jeg har ikke til hensikt å fortelle dere om feilene vi måtte ha - eller ikke måtte ha - gjort. -Al Gore
vi-kan-alle-gjøre-feil-men-jeg-har-ikke-til-hensikt-å-fortelle-dere-om-feilene-vi-måtte-eller-ikke-måtte-gjort
La Gud beholde himmelen om jeg får beholde henne. -Søren Kierkegaard
la-gud-beholde-himmelen-om-jeg-får-beholde-henne
Her er rent nok til å beholde helsen, men rot nok til å beholde lykken. -Ukjent
her-er-rent-nok-til-å-beholde-helsen-men-rot-nok-til-å-beholde-lykken
Min ulykke er at jeg tilfeldigvis har vært i feil bar eller feil seng på feil tidspunkt, det vil si de fleste dager mellom middag og midnatt. -Ulykke
min-ulykke-er-at-jeg-tilfeldigvis-har-vært-i-feil-bar-eller-feil-seng-på-feil-tidspunkt-det-vil-fleste-dager-mellom-middag-og-midnatt
Hvis du ikke kan gjøre det bra, så gjør det i hvert fall sånn at det ser bra ut. -Resultat
hvis-du-ikke-kan-gjøre-det-bra-så-gjør-det-i-hvert-fall-sånn-at-det-bra-ut