Vi må gi litt faen her i livet, vi må må være litt kameratar.


vi-må-gi-litt-faen-her-i-livet-vi-må-må-være-litt-kameratar
kameratvigilittfaenherlivetviværekameratarvi måmå gigi littlitt faenfaen herher ii livetvi måmå måmå værevære littlitt kameratarvi må gimå gi littgi litt faenlitt faen herfaen her iher i livetvi må måmå må væremå være littvære litt kameratarvi må gi littmå gi litt faengi litt faen herlitt faen her ifaen her i livetvi må må væremå må være littmå være litt kameratarvi må gi litt faenmå gi litt faen hergi litt faen her ilitt faen her i livetvi må må være littmå må være litt kameratar

Det er like vanskelig å være litt demokratisk som å være litt gravid. -Demokrati
det-er-like-vanskelig-å-være-litt-demokratisk-som-å-være-litt-gravid
En god resept på et godt liv er å gi litt mer faen. -Livskunst
en-god-resept-på-et-godt-liv-er-å-gi-litt-mer-faen
Hvis du legger litt til litt, og gjøre det igjen, vil snart det lille være mye. -Innsats
hvis-du-legger-litt-til-litt-og-gjøre-det-igjen-vil-snart-det-lille-være-mye
Det gjør livet så mye enklere å være litt klokere. -Christine Koht
det-gjør-livet-så-mye-enklere-å-være-litt-klokere
Når litt legges til litt, blir det alltid noe. -Bagatell
når-litt-legges-til-litt-blir-det-alltid-noe
Lettvunne rikdom minker snart, den som samler litt etter litt, får mye. -Bibelen
lettvunne-rikdom-minker-snart-den-som-samler-litt-etter-litt-får-mye