... vi må danse før vi dør og nyte sola før det snør


vi-må-danse-før-vi-dør-og-nyte-sola-før-det-snør
lillebjørn nilsenvidanseførdørognytesoladetsnørvivi måmå dansedanse førfør vivi dørdør ogog nytenyte solasola førfør detdet snørvi måvi må dansemå danse førdanse før vifør vi dørvi dør ogdør og nyteog nyte solanyte sola førsola før detfør det snørvi må dansevi må danse førmå danse før vidanse før vi dørfør vi dør ogvi dør og nytedør og nyte solaog nyte sola førnyte sola før detsola før det snørvi må danse førvi må danse før vimå danse før vi dørdanse før vi dør ogfør vi dør og nytevi dør og nyte soladør og nyte sola førog nyte sola før detnyte sola før det snør

Nå skinner sola i vinduskarmen, og katta maler som aldri før. -Alf Prøysen
nå-skinner-sola-i-vinduskarmen-og-katta-maler-som-aldri-før
Ingen er ond før han frir, ingen er god før han dør. -Frieri
ingen-er-ond-før-han-frir-ingen-er-god-før-han-dør
Min adresse er som før, opp ei trapp og inn ei dør. -Ukjent
min-adresse-er-som-før-opp-ei-trapp-og-inn-ei-dør
Ditt liv er slutt engang når du dør, men ikke før. -Arnulf Øverland
ditt-liv-er-slutt-engang-når-du-dør-men-ikke-før
Det snør, det snør, tiddeli bom. -Snø
det-snør-det-snør-tiddeli-bom
No står vi her tomhendte alle i hop og ser mot ei attlæst dør. Vi skulle ha bydd deg all varme vi eig. Vi skulle ha gjort det litt før. -Halldis Moren Vesaas
no-står-vi-her-tomhendte-alle-i-hop-og-mot-ei-attlæst-dør-vi-skulle-bydd-deg-all-varme-vi-eig-vi-skulle-gjort-det-litt-før