Vi må begynne å interessere oss for velgerne. Det har vi gjort før, det var ganske vellykket.


vi-må-begynne-å-interessere-oss-for-velgerne-det-har-vi-gjort-før-det-var-ganske-vellykket
politikkvibegynneinteressereossforvelgernedetharvigjortførdetvarganskevellykketvi måmå begynnebegynne åå interessereinteressere ossoss fordet harhar vivi gjortgjort førdet varvar ganskeganske vellykketvi må begynnemå begynne åbegynne å interessereå interessere ossinteressere oss foross for velgernedet har vihar vi gjortvi gjort førdet var ganskevar ganske vellykketvi må begynne åmå begynne å interesserebegynne å interessere osså interessere oss forinteressere oss for velgernedet har vi gjorthar vi gjort førdet var ganske vellykketvi må begynne å interesseremå begynne å interessere ossbegynne å interessere oss forå interessere oss for velgernedet har vi gjort før

Så var dét gjort, sa mannen, han prylte sin kone før soloppgang. -Ekteskapsproblemer
så-var-dét-gjort-sa-mannen-han-prylte-kone-før-soloppgang
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? -Karsten Isachsen
du-er-gammel-den-dagen-du-bøyer-deg-ned-for-å-knytte-skolissen-og-når-du-har-gjort-det-stanser-du-et-øyeblikk-og-tenker-var-det-noe-mer-jeg-skulle
Hei, Henry Ford, hva har du gjort, bytta til deg bileksos mot hestelort. Det var jo så godt ment, men nå er det alt for sent, for framskrittet har gått så altfor fort. -Øystein Sunde
hei-henry-ford-hva-har-du-gjort-bytta-til-deg-bileksos-mot-hestelort-det-var-jo-så-godt-ment-men-nå-er-det-alt-for-sent-for-framskrittet-har-gått
Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp. -Blaise Pascal
til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss
Vår anger er ikke så mye en beklagelse over det vonde vi har gjort, som en frykt for dets følger. -François de La Rochefoucauld
vår-anger-er-ikke-så-mye-beklagelse-over-det-vonde-vi-har-gjort-som-frykt-for-dets-følger