Vi lyver mest når vi lyver for oss selv.


vi-lyver-mest-når-vi-lyver-for-oss-selv
løgnvilyvermestnårviforossselvvi lyverlyver mestmest nårnår vivi lyverlyver foross selvvi lyver mestlyver mest nårmest når vinår vi lyvervi lyver forlyver for ossfor oss selvvi lyver mest nårlyver mest når vimest når vi lyvernår vi lyver forvi lyver for osslyver for oss selvvi lyver mest når vilyver mest når vi lyvermest når vi lyver fornår vi lyver for ossvi lyver for oss selv

Selv når menneskene ikke har noen fordel av det de sier, skal du ikke være for sikker på at de ikke lyver. Noen lyver rett og slett for løgnens egen skyld. -Blaise Pascal
selv-når-menneskene-ikke-har-noen-fordel-av-det-sier-skal-du-ikke-være-for-sikker-på-at-ikke-lyver-noen-lyver-rett-og-slett-for-løgnens-egen
Det er vanskelig å tro at noen ikke lyver når du vet at du selv ville ha løyet hvis du var i deres sted. -H. L. Mencken
det-er-vanskelig-å-tro-at-noen-ikke-lyver-når-du-vet-at-du-selv-ville-løyet-hvis-du-var-i-deres-sted
Kvinner lyver om alderen, menn om inntekten. -Løgn
kvinner-lyver-om-alderen-menn-om-inntekten