Vi lever i ett hus og ligger i én grav.


vi-lever-i-ett-hus-og-ligger-i-én-grav
livsvisdomvileveretthusogliggeréngravvi leverlever ii ettett hushus ogog liggerligger ién gravvi lever ilever i etti ett husett hus oghus og liggerog ligger iligger i éni én gravvi lever i ettlever i ett husi ett hus ogett hus og liggerhus og ligger iog ligger i énligger i én gravvi lever i ett huslever i ett hus ogi ett hus og liggerett hus og ligger ihus og ligger i énog ligger i én grav

Visdommen bor ikke bare i ett hus. -Visdom
visdommen-bor-ikke-bare-i-ett-hus
Søker du hevn, så grav en grav for to. -Hevn
søker-du-hevn-så-grav-grav-for-to
Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
Han ligger alltid ett par minutter etter verdensuret. -Karin Yrvin
han-ligger-alltid-ett-par-minutter-etter-verdensuret
Pengenes verdi ligger først og fremst i at vi lever i en verden som overvurderer betydningen av dem. -Penger og økonomi
pengenes-verdi-ligger-først-og-fremst-i-at-vi-lever-i-verden-som-overvurderer-betydningen-av-dem
Hvo der vil sætte hus efter hver mands sind, han bygger et hus hen i vejr og vind. -Leveregler
hvo-der-vil-sætte-hus-efter-hver-mands-sind-han-bygger-et-hus-hen-i-vejr-og-vind