Vi kan se våre egne feil når andre har dem.


vi-kan-se-våre-egne-feil-når-andre-har-dem
arnulf Øverlandvikansevåreegnefeilnårandrehardemvi kankan sese vårevåre egneegne feilfeil nårandre harhar demvi kan sekan se vårese våre egnevåre egne feilegne feil nårfeil når andrenår andre harandre har demvi kan se vårekan se våre egnese våre egne feilvåre egne feil nåregne feil når andrefeil når andre harnår andre har demvi kan se våre egnekan se våre egne feilse våre egne feil nårvåre egne feil når andreegne feil når andre harfeil når andre har dem

Det vanskeligste ved et vennskap er ikke å la vennen se våre feil, men å få ham til å se sine egne. -Vennskap
det-vanskeligste-ved-et-vennskap-er-ikke-å-vennen-se-våre-feil-men-å-få-ham-til-å-se-sine-egne
Blant de gledene vi kan oppleve, er det største å oppdage våre egne iboende muligheter og talenter, fordi det vi oppdager, er noe umistelig, noe vi selv kan forvalte og ikke skal takke andre for. -Glede
blant-gledene-vi-kan-oppleve-er-det-største-å-oppdage-våre-egne-iboende-muligheter-og-talenter-fordi-det-vi-oppdager-er-noe-umistelig-noe-vi-selv
Psykiatri gjør oss i stand til å korrigere våre feil ved å bekjenne våre foreldres feil og mangler. -Laurence J. Peter
psykiatri-gjør-oss-i-stand-til-å-korrigere-våre-feil-ved-å-bekjenne-våre-foreldres-feil-og-mangler
Mange av oss har slike spøkelser, og de liker ikke dagslys. De har en tendens til å sprekke når vi deler dem. Dessverre kan de vokse seg tilsvarende gigantiske når vi lar dem luske rundt i stillhet. -Skam
mange-av-oss-har-slike-spøkelser-og-liker-ikke-dagslys-de-har-tendens-til-å-sprekke-når-vi-deler-dem-dessverre-kan-vokse-seg-tilsvarende
Dere kan gi dem kjærlighet, men ikke deres tanker. For de har sine egne tanker. -Oppdragelse
dere-kan-gi-dem-kjærlighet-men-ikke-deres-tanker-for-har-sine-egne-tanker
Kreativitet - det er den evnen vi har til å mestre våre egne assosiasjoner. -Kreativitet
kreativitet-det-er-den-evnen-vi-har-til-å-mestre-våre-egne-assosiasjoner