Vi ser ikke tingene slik de er, vi ser dem slik vi er.


vi-ikke-tingene-slik-er-vi-dem-slik-vi-er
tingviikketingeneslikervidemervi serser ikkeikke tingenetingene slikslik dede ervi serser demdem slikslik vivi ervi ser ikkeser ikke tingeneikke tingene sliktingene slik deslik de ervi ser demser dem slikdem slik vislik vi ervi ser ikke tingeneser ikke tingene slikikke tingene slik detingene slik de ervi ser dem slikser dem slik videm slik vi ervi ser ikke tingene slikser ikke tingene slik deikke tingene slik de ervi ser dem slik viser dem slik vi er

Jeg maler ting slik jeg tenker dem, ikke slik jeg ser dem. -Pablo Picasso
jeg-maler-ting-slik-jeg-tenker-dem-ikke-slik-jeg-dem
Elsk og gled deg over barna dine slik de er, slik de ser ut, det de gjør, og glem de kvalitetene de ikke har. -Benjamin Spock
elsk-og-gled-deg-over-barna-dine-slik-er-slik-ut-det-gjør-og-glem-kvalitetene-ikke-har
Slik jeg ser det, må du finne deg i regnet hvis du vil se regnbuen. -Dolly Parton
slik-jeg-det-må-du-finne-deg-i-regnet-hvis-du-vil-se-regnbuen
Ho ser i spegelen korleis ansiktet er endra. Ho ser fødslar, død og foreldrekonferansar. Ser ho nøye nok etter, ser ho at ho er forelska. -Frode Grytten
ho-i-spegelen-korleis-ansiktet-er-endra-ho-fødslar-død-og-foreldrekonferansar-ser-ho-nøye-nok-etter-ho-at-ho-er-forelska
Hvis vi kunne se oss selv slik andre ser oss, ville vi forsvinne på stedet. -Selvinnsikt
hvis-vi-kunne-se-oss-selv-slik-andre-oss-ville-vi-forsvinne-på-stedet
Slik jeg ser det, finnes det skjønnhet i alle former, selv i smerte og sorg. -Skjønnhet
slik-jeg-det-finnes-det-skjønnhet-i-alle-former-selv-i-smerte-og-sorg