Vi har to slags moral samtidig: en som vi prediker, men ikke praktiserer, og en som vi praktiserer, men ikke prediker.


vi-har-to-slags-moral-samtidig-som-vi-prediker-men-ikke-praktiserer-og-som-vi-praktiserer-men-ikke-prediker
bertrand russellvihartoslagsmoralsamtidigsomvipredikermenikkepraktisererogpredikervi harslags moralmoral samtidigen somsom vivi predikermen ikkeikke praktisererog enen somsom vivi praktiserermen ikkeikke predikerhar to slagsslags moral samtidigen som visom vi predikermen ikke praktisererog en somen som visom vi praktiserermen ikke predikervi har to slagshar to slags moralen som vi predikerog en som vien som vi praktiserervi har to slags moralhar to slags moral samtidigog en som vi praktiserer

Verden er full av mennesker som prediker vann og drikker vin. -Vin
verden-er-full-av-mennesker-som-prediker-vann-og-drikker-vin
Kjønnsdiskriminering er så inngrodd i vårt samfunn at mange som praktiserer det, er rett og slett ikke klar over at det skader kvinner. Det er den siste sosialt aksepterte fordom. -Bernice Sandler
kjønnsdiskriminering-er-så-inngrodd-i-vårt-samfunn-at-mange-som-praktiserer-det-er-rett-og-slett-ikke-klar-over-at-det-skader-kvinner-det-er-den
Det er bare én sann moral for hvert menneske, men hvert menneske har ikke den samme sanne moral. -George Bernard Shaw
det-er-bare-én-sann-moral-for-hvert-menneske-men-hvert-menneske-har-ikke-den-samme-sanne-moral
Hva er det for slags mennesker som ikke tåler å se blod, men som klarer å se tårer? -Tåre
hva-er-det-for-slags-mennesker-som-ikke-tåler-å-se-blod-men-som-klarer-å-se-tårer
Lover kan ikke gi folk bedre moral, men jo bedre moral folk har, jo bedre lover lager de. -Lov
lover-kan-ikke-gi-folk-bedre-moral-men-jo-bedre-moral-folk-har-jo-bedre-lover-lager
Men kjærligheten kan ikke helbrede alt, kan den vel. Noen ganger ser jeg kjærligheten bare som en slags salve, som folk legger på sitt sårede jeg. Sann helbredelse må komme innefra. -Kjærlighet
men-kjærligheten-kan-ikke-helbrede-alt-kan-den-vel-noen-ganger-jeg-kjærligheten-bare-som-slags-salve-som-folk-legger-på-sitt-sårede-jeg-sann