Vi hører og forstår bare det vi allerede kjenner halvparten av.


vi-hører-og-forstår-bare-det-vi-allerede-kjenner-halvparten-av
henry david thoreauvihørerogforstårbaredetvialleredekjennerhalvpartenavvi hørerhører ogog forstårforstår barebare detdet vivi alleredeallerede kjennerkjenner halvpartenhalvparten avvi hører oghører og forstårog forstår bareforstår bare detbare det videt vi alleredevi allerede kjennerallerede kjenner halvpartenkjenner halvparten avvi hører og forstårhører og forstår bareog forstår bare detforstår bare det vibare det vi allerededet vi allerede kjennervi allerede kjenner halvpartenallerede kjenner halvparten avvi hører og forstår barehører og forstår bare detog forstår bare det viforstår bare det vi alleredebare det vi allerede kjennerdet vi allerede kjenner halvpartenvi allerede kjenner halvparten av

Det er ingen dårlig egenskap ved en fortelling at man bare forstår halvparten. -Fortelling
det-er-ingen-dårlig-egenskap-ved-fortelling-at-man-bare-forstår-halvparten
Tro bare halvparten av det du ser og ikke noe av det du hører. -Tro
tro-bare-halvparten-av-det-du-og-ikke-noe-av-det-du-hører
Den som bare forstår seg på kjemi, forstår seg ikke engang på det. -Georg Christoph Lichtenberg
den-som-bare-forstår-seg-på-kjemi-forstår-seg-ikke-engang-på-det
Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, og da bør de også utgjøre halvparten av medlemmene i en regjering. -Likestilling
kvinner-utgjør-halvparten-av-befolkningen-og-da-bør-også-utgjøre-halvparten-av-medlemmene-i-regjering
Jeg forstår etter hvert at jeg ikke hører hjemme i vår nye forbrukerverden. -Forbrukersamfunn
jeg-forstår-etter-hvert-at-jeg-ikke-hører-hjemme-i-vår-nye-forbrukerverden
Vi kvinner prater mye, men likevel sier vi bare halvparten av det vi vet. -Kvinner
vi-kvinner-prater-mye-men-likevel-sier-vi-bare-halvparten-av-det-vi-vet