Vi forstår ikke hva vi har før det er borte. Sånn er det med friheten. Den er som luft. Når du har den, legger du ikke merke til den.


vi-forstår-ikke-hva-vi-har-før-det-er-borte-sånn-er-det-med-friheten-den-er-som-luft-når-du-har-den-legger-du-ikke-merke-til-den
boris jeltsinviforstårikkehvaviharførdeterbortesånnmedfrihetendensomluftnårdudenleggermerketildenvi forstårforstår ikkeikke hvahva vivi harhar førfør detdet erer bortesånn erer detdet medmed frihetenden erer somsom luftnår dudu harhar denlegger dudu ikkeikke merkemerke tiltil denvi forstår ikkeforstår ikke hvaikke hva vihva vi harvi har førhar før detfør det erdet er bortesånn er deter det meddet med frihetenden er somer som luftnår du hardu har denlegger du ikkedu ikke merkeikke merke tilmerke til denvi forstår ikke hvaforstår ikke hva viikke hva vi harhva vi har førvi har før dethar før det erfør det er bortesånn er det meder det med frihetenden er som luftnår du har denlegger du ikke merkedu ikke merke tilikke merke til denvi forstår ikke hva viforstår ikke hva vi harikke hva vi har førhva vi har før detvi har før det erhar før det er bortesånn er det med frihetenlegger du ikke merke tildu ikke merke til den

Når lykkens dør lukkes, åpnes en annen, men ofte ser vi så lenge på den lukkede døren at vi ikke legger merke til den som har blitt åpnet for oss. -Nye muligheter
når-lykkens-dør-lukkes-åpnes-annen-men-ofte-vi-så-lenge-på-den-lukkede-døren-at-vi-ikke-legger-merke-til-den-som-har-blitt-åpnet-for-oss
Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr. -Ukjent
friheten-er-som-luften-først-når-ikke-har-den-merker-hva-den-betyr
Når det er et faktum at vi har ca. 3 000 000 hår på hodet skjønner jeg ikke vitsen ved å være et hår bedre enn andre - det er jo så likevel ingen som legger merke til det. -Fredrik Stabel
når-det-er-et-faktum-at-vi-har-ca-3-000-000-hår-på-hodet-skjønner-jeg-ikke-vitsen-ved-å-være-et-hår-bedre-enn-andre-det-er-jo-så-likevel
Vi legger aldri merke til hva som har blitt gjort, bare hva som gjenstår. -Gjøre
vi-legger-aldri-merke-til-hva-som-har-blitt-gjort-bare-hva-som-gjenstår
Husarbeid er noe en kvinne gjør uten at noen legger merke til det, med mindre hun ikke har gjort det. -Husarbeid
husarbeid-er-noe-kvinne-gjør-uten-at-noen-legger-merke-til-det-med-mindre-hun-ikke-har-gjort-det
Det er en viss komikk i å bli gammel, fordi en selv later som ingen ting, sånn stort sett, mens andre formodentlig oppdager noe av hvert som en ikke selv legger merke til. -Aksel Sandemose
det-er-viss-komikk-i-å-bli-gammel-fordi-selv-later-som-ingen-ting-sånn-stort-sett-mens-andre-formodentlig-oppdager-noe-av-hvert-som-ikke-selv