Vi er så redde for døden at vi glemmer å leve det bittelille sekundet vi er bevilget av evigheten.


vi-er-så-redde-for-døden-at-vi-glemmer-å-leve-det-bittelille-sekundet-vi-er-bevilget-av-evigheten
livet og dødenvierreddefordødenatviglemmerlevedetbittelillesekundetbevilgetavevighetenvi erer såså redderedde fordøden atat vivi glemmerglemmer åå leveleve detdet bittelillebittelille sekundetsekundet vivi erer bevilgetbevilget avav evighetenvi er såer så reddeså redde forredde for dødenfor døden atdøden at viat vi glemmervi glemmer åglemmer å leveå leve detleve det bittelilledet bittelille sekundetbittelille sekundet visekundet vi ervi er bevilgeter bevilget avbevilget av evighetenvi er så reddeer så redde forså redde for dødenredde for døden atfor døden at vidøden at vi glemmerat vi glemmer åvi glemmer å leveglemmer å leve detå leve det bittelilleleve det bittelille sekundetdet bittelille sekundet vibittelille sekundet vi ersekundet vi er bevilgetvi er bevilget aver bevilget av evighetenvi er så redde forer så redde for dødenså redde for døden atredde for døden at vifor døden at vi glemmerdøden at vi glemmer åat vi glemmer å levevi glemmer å leve detglemmer å leve det bittelilleå leve det bittelille sekundetleve det bittelille sekundet videt bittelille sekundet vi erbittelille sekundet vi er bevilgetsekundet vi er bevilget avvi er bevilget av evigheten

Den smale vei - å leve for andre for å redde sin sjel. Den brede - å leve for andre for å redde sin selvaktelse. -Vei
den-smale-vei-å-leve-for-andre-for-å-redde-sjel-den-brede-å-leve-for-andre-for-å-redde-selvaktelse
Alderdom: Først glemmer man navn, så glemmer man ansikter, så glemmer man å trekke opp glidelåsen - og til slutt glemmer man å trekke den ned. -George Burns
alderdom-først-glemmer-man-navn-så-glemmer-man-ansikter-så-glemmer-man-å-trekke-opp-glidelåsen-og-til-slutt-glemmer-man-å-trekke-den-ned
Arbeid er bra så lenge man ikke glemmer å leve. -Arbeid
arbeid-er-bra-så-lenge-man-ikke-glemmer-å-leve
Man kjenner fremskrittet på at folk som tidligere var redde for å fly med jetfly, nå er redde for å kjøre med hest og vogn. -Jack Lemmon
man-kjenner-fremskrittet-på-at-folk-som-tidligere-var-redde-for-å-fly-med-jetfly-nå-er-redde-for-å-kjøre-med-hest-og-vogn
Når pengene er bevilget, er de ikke lenger skattebetalernes penger. -Skatt
når-pengene-er-bevilget-er-ikke-lenger-skattebetalernes-penger