Vi er nødt til å tro på den frie vilje. Vi har ikke noe valg.


vi-er-nødt-til-å-tro-på-den-frie-vilje-vi-har-ikke-noe-valg
viljeviernødttiltrodenfrieviljeharikkenoevalgvi erer nødtnødt tiltil åå trotro påpå denden friefrie viljevi harhar ikkeikke noenoe valgvi er nødter nødt tilnødt til åtil å troå tro påtro på denpå den frieden frie viljevi har ikkehar ikke noeikke noe valgvi er nødt tiler nødt til ånødt til å trotil å tro påå tro på dentro på den friepå den frie viljevi har ikke noehar ikke noe valgvi er nødt til åer nødt til å tronødt til å tro påtil å tro på denå tro på den frietro på den frie viljevi har ikke noe valg

Vår frie vilje kan ingen ta fra oss. -Vilje
vår-frie-vilje-kan-ingen-ta-fra-oss
Det er ingenting så sørgelig som ung kyniker - han har gått fra ikke å vite noe til ikke å tro på noe. -Kynisme
det-er-ingenting-så-sørgelig-som-ung-kyniker-han-har-gått-fra-ikke-å-vite-noe-til-ikke-å-tro-på-noe
Psykiaterne kan ikke fikse verden, så de er nødt til å fikse kvinnene. Freud er psykiatriens far. Den har ingen mor. -Psykiater
psykiaterne-kan-ikke-fikse-verden-så-er-nødt-til-å-fikse-kvinnene-freud-er-psykiatriens-far-den-har-ingen-mor
Med den frie natur føler man seg ikke egget til å disputere. -Natur
med-den-frie-natur-føler-man-seg-ikke-egget-til-å-disputere
Den som ikke kan tro på seg selv, kan ikke tro på noe annet. -Roy L. Smith
den-som-ikke-kan-tro-på-seg-selv-kan-ikke-tro-på-noe-annet