Vi er blitt eit stappmett folkeslag som forvekslar samfunnsproblem med vår eigen kvalme.


vi-er-blitt-eit-stappmett-folkeslag-som-forvekslar-samfunnsproblem-med-vår-eigen-kvalme
frode gryttenvierblitteitstappmettfolkeslagsomforvekslarsamfunnsproblemmedvåreigenkvalmevi erer blittblitt eiteit stappmettstappmett folkeslagfolkeslag somsom forvekslarforvekslar samfunnsproblemsamfunnsproblem medmed vårvår eigeneigen kvalmevi er blitter blitt eitblitt eit stappmetteit stappmett folkeslagstappmett folkeslag somfolkeslag som forvekslarsom forvekslar samfunnsproblemforvekslar samfunnsproblem medsamfunnsproblem med vårmed vår eigenvår eigen kvalmevi er blitt eiter blitt eit stappmettblitt eit stappmett folkeslageit stappmett folkeslag somstappmett folkeslag som forvekslarfolkeslag som forvekslar samfunnsproblemsom forvekslar samfunnsproblem medforvekslar samfunnsproblem med vårsamfunnsproblem med vår eigenmed vår eigen kvalmevi er blitt eit stappmetter blitt eit stappmett folkeslagblitt eit stappmett folkeslag someit stappmett folkeslag som forvekslarstappmett folkeslag som forvekslar samfunnsproblemfolkeslag som forvekslar samfunnsproblem medsom forvekslar samfunnsproblem med vårforvekslar samfunnsproblem med vår eigensamfunnsproblem med vår eigen kvalme

Når man er blitt så gammel som jeg og har tenkt så mye på døden, skulle man ikke tro at man ble litt fortrolig med tanken? Men sannheten er jo at jeg er blitt fortrolig med å leve... -Bjørg Vik
når-man-er-blitt-så-gammel-som-jeg-og-har-tenkt-så-mye-på-døden-skulle-man-ikke-tro-at-man-ble-litt-fortrolig-med-tanken-men-sannheten-er-jo-at
Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand. -Barn
eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under
Av sin eigen klokskap kyte ingen -Klokskap
av-eigen-klokskap-kyte-ingen