Vi er alle vår egen lengsel.


vi-er-alle-vår-egen-lengsel
lengselvierallevåregenlengselvi erer allealle vårvår egenegen lengselvi er alleer alle våralle vår egenvår egen lengselvi er alle vårer alle vår egenalle vår egen lengselvi er alle vår egener alle vår egen lengsel

Av de mange nådegaver som vi mennesker er utstyrt med, er det ingen som yter så meget som vår evne til lengsel. Intet er uoppnåelig eller utilgjengelig for vår lengsel. -Lengsel
av-mange-nådegaver-som-vi-mennesker-er-utstyrt-med-er-det-ingen-som-yter-så-meget-som-vår-evne-til-lengsel-intet-er-uoppnåelig-eller
De fleste av oss kan huske en tid da en bursdag - spesielt hvis det var ens egen - lyste opp verden som om en annen sol var steget. -Robert Wilson Lynd
de-fleste-av-oss-kan-huske-tid-da-bursdag-spesielt-hvis-det-var-ens-egen-lyste-opp-verden-som-om-annen-sol-var-steget
La oss leve for skjønnheten i vår egen virkelighet. -Skjønnhet
la-oss-leve-for-skjønnheten-i-vår-egen-virkelighet
Dropp alle disse utropstegnene. Et utropstegn er som å le av sin egen vits. -Skrive
dropp-alle-disse-utropstegnene-et-utropstegn-er-som-å-le-av-egen-vits
Medlidenhet med andres lidelser hindrer oss i å fortvile over vår egen lidelse. -Medlidenhet
medlidenhet-med-andres-lidelser-hindrer-oss-i-å-fortvile-over-vår-egen-lidelse