Vi blir født som originaler. Hvordan kan det da ha seg at vi dør som kopier?


vi-blir-født-som-originaler-hvordan-kan-det-da-seg-at-vi-dør-som-kopier
edward youngviblirfødtsomoriginalerhvordankandetdasegatvidørkopiervi blirblir fødtfødt somhvordan kankan detdet dada haha segseg atat vivi dørdør somsom kopiervi blir fødtblir født somfødt som originalerhvordan kan detkan det dadet da hada ha segha seg atseg at viat vi dørvi dør somdør som kopiervi blir født somblir født som originalerhvordan kan det dakan det da hadet da ha segda ha seg atha seg at viseg at vi dørat vi dør somvi dør som kopiervi blir født som originalerhvordan kan det da hakan det da ha segdet da ha seg atda ha seg at viha seg at vi dørseg at vi dør somat vi dør som kopier

Vi blir født som konger, men de fleste av oss dør i eksil som de fleste konger. -Oscar Wilde
vi-blir-født-som-konger-men-fleste-av-oss-dør-i-eksil-som-fleste-konger
Vi blir født gråtende, lever klagende og dør skuffet. -Fødsel
vi-blir-født-gråtende-lever-klagende-og-dør-skuffet
Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve
Du blir født. Du har det vondt. Du dør. Heldigvis fins det et smutthull. -Livet etter dette
du-blir-født-du-har-det-vondt-du-dør-heldigvis-fins-det-et-smutthull
Det er bare ekteskapet som kan sikre at det blir født nye generasjoner, og det må vi verne om. -Anita Apelthun Sæle
det-er-bare-ekteskapet-som-kan-sikre-at-det-blir-født-nye-generasjoner-og-det-må-vi-verne-om
Man bør gråte over menneskene når de blir født, ikke når de dør. -Fødsel
man-bør-gråte-over-menneskene-når-blir-født-ikke-når-dør