Vi blir annerledes med årene som går. Kjærligheten blir også annerledes.


vi-blir-annerledes-med-årene-som-går-kjærligheten-blir-også-annerledes
gunnar heibergviblirannerledesmedårenesomgårkjærlighetenogsåannerledesvi blirblir annerledesannerledes medmed åreneårene somsom gårkjærligheten blirblir ogsåogså annerledesvi blir annerledesblir annerledes medannerledes med årenemed årene somårene som gårkjærligheten blir ogsåblir også annerledesvi blir annerledes medblir annerledes med åreneannerledes med årene sommed årene som gårkjærligheten blir også annerledesvi blir annerledes med åreneblir annerledes med årene somannerledes med årene som går

Jeg tror ikke de som blir mobbet i utgangspunktet er annerledes, jeg tror de blir annerledes. -Anna Odell
jeg-tror-ikke-som-blir-mobbet-i-utgangspunktet-er-annerledes-jeg-tror-blir-annerledes
Jeg har stor sans for livets ironi, den går som en rød tråd gjennom tilværelsen. Alt blir annerledes enn du hadde tenkt deg. -Ebba Haslund
jeg-har-stor-sans-for-livets-ironi-den-går-som-rød-tråd-gjennom-tilværelsen-alt-blir-annerledes-enn-du-hadde-tenkt-deg
Jeg kan ikke bære verden som den er, og enda mindre om den blir annerledes. -Beate Grimsrud
jeg-kan-ikke-bære-verden-som-den-er-og-enda-mindre-om-den-blir-annerledes
De årene en kvinne trekker fra på alderen, går ikke til spille. De blir lagt til andre kvinners alder. -Diane de Poitiers
de-årene-kvinne-trekker-fra-på-alderen-går-ikke-til-spille-de-blir-lagt-til-andre-kvinners-alder
Man blir mildere med årene: Jeg ser ingen som gjør noen feil som jeg ikke selv kunne ha begått. -Johann Wolfgang von Goethe
man-blir-mildere-med-årene-jeg-ingen-som-gjør-noen-feil-som-jeg-ikke-selv-kunne-begått
Det er med kjærligheten som med meslinger. Jo eldre pasienten er, desto farligere blir tilfellet. -George Gordon Byron
det-er-med-kjærligheten-som-med-meslinger-jo-eldre-pasienten-er-desto-farligere-blir-tilfellet