Verdensrommets dyp er oss mer bekjent enn dypet i vår egen sjel.


verdensrommets-dyp-er-oss-mer-bekjent-enn-dypet-i-vår-egen-sjel
sinn og sjelverdensrommetsdyperossmerbekjentenndypetvåregensjelverdensrommets dypdyp erer ossoss mermer bekjentbekjent ennenn dypetdypet ii vårvår egenegen sjelverdensrommets dyp erdyp er osser oss meross mer bekjentmer bekjent ennbekjent enn dypetenn dypet idypet i våri vår egenvår egen sjelverdensrommets dyp er ossdyp er oss merer oss mer bekjentoss mer bekjent ennmer bekjent enn dypetbekjent enn dypet ienn dypet i vårdypet i vår egeni vår egen sjelverdensrommets dyp er oss merdyp er oss mer bekjenter oss mer bekjent ennoss mer bekjent enn dypetmer bekjent enn dypet ibekjent enn dypet i vårenn dypet i vår egendypet i vår egen sjel

Min egen mistanke er den, at universet ikke bare er mer underlig enn vi tenker oss, men mer underlig enn vi kan tenke oss. -Universet
min-egen-mistanke-er-den-at-universet-ikke-bare-er-mer-underlig-enn-vi-tenker-oss-men-mer-underlig-enn-vi-kan-tenke-oss
En venn er mer kjær enn himmelens lys; for det ville være bedre for oss at solen var utslukket enn at vi skulle bli uten venner. -Venn
en-venn-er-mer-kjær-enn-himmelens-lys-for-det-ville-være-bedre-for-oss-at-solen-var-utslukket-enn-at-vi-skulle-bli-uten-venner
Vår vurdering av andre mennesker sier mer om oss enn om dem. -J. Petit-Senn
vår-vurdering-av-andre-mennesker-sier-mer-om-oss-enn-om-dem
Kjærligheten fryder oss mer enn ekteskapet, på samme måte som romanen fengsler mer enn virkeligheten. -Ekteskap
kjærligheten-fryder-oss-mer-enn-ekteskapet-på-samme-måte-som-romanen-fengsler-mer-enn-virkeligheten
De fleste av oss kan huske en tid da en bursdag - spesielt hvis det var ens egen - lyste opp verden som om en annen sol var steget. -Robert Wilson Lynd
de-fleste-av-oss-kan-huske-tid-da-bursdag-spesielt-hvis-det-var-ens-egen-lyste-opp-verden-som-om-annen-sol-var-steget
La oss leve for skjønnheten i vår egen virkelighet. -Skjønnhet
la-oss-leve-for-skjønnheten-i-vår-egen-virkelighet