Verden har endret seg, og vi må endre oss med den.


verden-har-endret-seg-og-vi-må-endre-oss-med-den
barack obamaverdenharendretsegogviendreossmeddenverden harhar endretendret segog vivi måmå endreendre ossoss medmed denverden har endrethar endret segog vi måvi må endremå endre ossendre oss medoss med denverden har endret segog vi må endrevi må endre ossmå endre oss medendre oss med denog vi må endre ossvi må endre oss medmå endre oss med den

Å leve er å endre seg. Å være perfekt er å ha endret seg ofte. -John Henry Newman
Å-leve-er-å-endre-seg-Å-være-perfekt-er-å-endret-seg-ofte
Hva er galt med å ombestemme seg når fakta er endret? Men du må være i stand til å si hvorfor du ombestemte deg, og på hvilken måte fakta er endret. -Lee Iacocca
hva-er-galt-med-å-ombestemme-seg-når-fakta-er-endret-men-du-må-være-i-stand-til-å-hvorfor-du-ombestemte-deg-og-på-hvilken-måte-fakta-er
Dere har ikke klart å endre oss. Det er vi som kommer til å endre dere. -Mulla Krekar
dere-har-ikke-klart-å-endre-oss-det-er-vi-som-kommer-til-å-endre-dere
Allerede i barneskolen får gutter og jenter ulike spørsmål. Foreldrene spør sønnene hvordan de skal endre verden, og døtrene hvem de skal gifte seg med. -Sheryl Sandberg
allerede-i-barneskolen-får-gutter-og-jenter-ulike-spørsmål-foreldrene-spør-sønnene-hvordan-skal-endre-verden-og-døtrene-hvem-skal-gifte-seg
Mine meninger har nok endret seg, men ikke det faktum at jeg har rett. -Kåre Willoch
mine-meninger-har-nok-endret-seg-men-ikke-det-faktum-at-jeg-har-rett
Man kan ikke endre på fortiden. Men man kan endre på hvordan man velger å leve med den. -Lene Marlin
man-kan-ikke-endre-på-fortiden-men-man-kan-endre-på-hvordan-man-velger-å-leve-med-den