Verden er full av mennesker som prediker vann og drikker vin.


verden-er-full-av-mennesker-som-prediker-vann-og-drikker-vin
vinverdenerfullavmenneskersompredikervannogdrikkervinverden erer fullfull avav menneskermennesker somsom predikerprediker vannvann ogog drikkerdrikker vinverden er fuller full avfull av menneskerav mennesker sommennesker som predikersom prediker vannprediker vann ogvann og drikkerog drikker vinverden er full aver full av menneskerfull av mennesker somav mennesker som predikermennesker som prediker vannsom prediker vann ogprediker vann og drikkervann og drikker vinverden er full av menneskerer full av mennesker somfull av mennesker som predikerav mennesker som prediker vannmennesker som prediker vann ogsom prediker vann og drikkerprediker vann og drikker vin

Verden er full av B-mennesker som står opp for tidlig. -Nils-Fredrik Nielsen
verden-er-full-av-b-mennesker-som-står-opp-for-tidlig
Vann i Norge, vann av renhet, - hvor en legger seg og drikker, det er dét jeg tenker på. -Vann
vann-i-norge-vann-av-renhet-hvor-legger-seg-og-drikker-det-er-dét-jeg-tenker-på
Jeg er redd for den mann som drikker vann, og husker om morgenen hva vi andre sa i dag. -Drikke
jeg-er-redd-for-den-mann-som-drikker-vann-og-husker-om-morgenen-hva-vi-andre-sa-i-dag
Vi har to slags moral samtidig: en som vi prediker, men ikke praktiserer, og en som vi praktiserer, men ikke prediker. -Bertrand Russell
vi-har-to-slags-moral-samtidig-som-vi-prediker-men-ikke-praktiserer-og-som-vi-praktiserer-men-ikke-prediker
Verden er full av villige mennesker. Noen er villige til å arbeide, de andre til ikke å hindre dem. -Robert Frost
verden-er-full-av-villige-mennesker-noen-er-villige-til-å-arbeide-andre-til-ikke-å-hindre-dem
Et fat vin gjør flere mirakler enn en kirke full av helgener. -Vin
et-fat-vin-gjør-flere-mirakler-enn-kirke-full-av-helgener