Verden! - det er et villnis hvor tårer henger på hvert tre.


verden-det-er-et-villnis-hvor-tårer-henger-på-hvert-tre
verdenverdendeteretvillnishvortårerhengerhverttredetdet erer etet villnisvillnis hvortårer hengerhenger påpå hverthvert tredet erdet er eter et villniset villnis hvorvillnis hvor tårerhvor tårer hengertårer henger påhenger på hvertpå hvert tredet er etdet er et villniser et villnis hvoret villnis hvor tårervillnis hvor tårer hengerhvor tårer henger påtårer henger på hverthenger på hvert tredet er et villnisdet er et villnis hvorer et villnis hvor tåreret villnis hvor tårer hengervillnis hvor tårer henger påhvor tårer henger på hverttårer henger på hvert tre

Et tre er et tre - hvor mange flere trenger dere å se på? -Ronald Reagan
et-tre-er-et-tre-hvor-mange-flere-trenger-dere-å-se-på
Jeg tror på store familier. Alle kvinner burde i hvert fall ha tre ektemenn. -Zsa Zsa Gabor
jeg-tror-på-store-familier-alle-kvinner-burde-i-hvert-fall-tre-ektemenn
En halv er, tænk nu hvor aparte, to tredjedele af tre kvarte -Matematikk
en-halv-er-tænk-nu-hvor-aparte-to-tredjedele-af-tre-kvarte
Det er hardt å være en taper, der hvor tapere er forbudt. Et hvert forhold du glir inn, det kommer til å bli slutt. -Ole Paus
det-er-hardt-å-være-taper-der-hvor-tapere-er-forbudt-et-hvert-forhold-du-glir-inn-det-kommer-til-å-bli-slutt
Det er tre ting som er hardt her i verden: stål, diamanter og det å lære seg selv å kjenne. -Kjenne seg selv
det-er-tre-ting-som-er-hardt-her-i-verden-stål-diamanter-og-det-å-lære-seg-selv-å-kjenne
Det finnes bare tre ting i verden som kvinnen ikke forstår: frihet, likhet og brorskap. -Kvinner
det-finnes-bare-tre-ting-i-verden-som-kvinnen-ikke-forstår-frihet-likhet-og-brorskap