Verden blir bedre og bedre for hver dag - og verre igjen om kvelden.


verden-blir-bedre-og-bedre-for-hver-dag-og-verre-igjen-om-kvelden
verdenverdenblirbedreogforhverdagverreigjenomkveldenverden blirblir bedrebedre ogog bedrebedre forhver dagdagogog verreverre igjenigjen omom kveldenverden blir bedreblir bedre ogbedre og bedreog bedre forbedre for hverfor hver daghver dagog verreog verre igjenverre igjen omigjen om kveldenverden blir bedre ogblir bedre og bedrebedre og bedre forog bedre for hverbedre for hver dagfor hver dagog verre igjenog verre igjen omverre igjen om kveldenverden blir bedre og bedreblir bedre og bedre forbedre og bedre for hverog bedre for hver dagbedre for hver dagog verre igjen omog verre igjen om kvelden

Hver eneste baby som blir født inn i verden er bedre enn den forrige. -Charles Dickens
hver-eneste-baby-som-blir-født-inn-i-verden-er-bedre-enn-den-forrige
Det er ikke verden som har blitt så mye verre, men nyhetsdekningen som er blitt så mye bedre. -Nyhet
det-er-ikke-verden-som-har-blitt-så-mye-verre-men-nyhetsdekningen-som-er-blitt-så-mye-bedre
Ondskap er å vite bedre, men gjøre verre. -Philip Zimbardo
ondskap-er-å-vite-bedre-men-gjøre-verre
Kvinnene er ytterliggående i alt. De er enten bedre eller verre enn mennene. -Jean de La Bruyère
kvinnene-er-ytterliggående-i-alt-de-er-enten-bedre-eller-verre-enn-mennene
Bedre og bedre dag for dag. -Ernst Rolf
bedre-og-bedre-dag-for-dag