Vennskap - bare jeg ser ordet på trykk, blir hjertet varmt.


vennskap-bare-jeg-ordet-på-trykk-blir-hjertet-varmt
augustine bellvennskapbarejegordettrykkblirhjertetvarmtvennskapbarebare jegjeg serordet påpå trykkblir hjertethjertet varmtbare jegbare jeg serjeg ser ordetser ordet påordet på trykkblir hjertet varmtbare jeg serbare jeg ser ordetjeg ser ordet påser ordet på trykkbare jeg ser ordetbare jeg ser ordet påjeg ser ordet på trykk

Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. -Vennskap
det-er-stor-forskjell-på-vennskap-basert-på-nytte-og-vennskap-basert-på-oppriktighet-bare-det-siste-fortjener-navnet-sant-vennskap
Det vennskap ei foraktes bør, for den så trofast er. Den glemmer ei hva godt jeg gjør, hans blikk mitt hjerte ser. -Henrik Wergeland
det-vennskap-ei-foraktes-bør-for-den-så-trofast-er-den-glemmer-ei-hva-godt-jeg-gjør-hans-blikk-mitt-hjerte
Alt blir interessant hvis du bare ser på det lenge nok. -Interesse
alt-blir-interessant-hvis-du-bare-på-det-lenge-nok
Jeg ser bare deg, tenker bare på deg, berører bare deg, puster deg, begjærer deg, drømmer om deg; med andre ord - jeg elsker deg! -Juliette Drouet
jeg-bare-deg-tenker-bare-på-deg-berører-bare-deg-puster-deg-begjærer-deg-drømmer-om-deg-med-andre-ord-jeg-elsker-deg
Det er ikke røyken fra ilden som gjør huset varmt, men ekteparet som blir enige om tingene. -Ekteskap
det-er-ikke-røyken-fra-ilden-som-gjør-huset-varmt-men-ekteparet-som-blir-enige-om-tingene