Venner er de sjeldne menneskene som spør hvordan du har det - og venter på svaret.


venner-er-sjeldne-menneskene-som-spør-hvordan-du-har-det-og-venter-på-svaret
vennvennerersjeldnemenneskenesomspørhvordanduhardetogventersvaretvenner erer dede sjeldnesjeldne menneskenemenneskene somsom spørspør hvordanhvordan dudu harhar detdetogog venterventer påpå svaretvenner er deer de sjeldnede sjeldne menneskenesjeldne menneskene sommenneskene som spørsom spør hvordanspør hvordan duhvordan du hardu har dethar detog venterog venter påventer på svaretvenner er de sjeldneer de sjeldne menneskenede sjeldne menneskene somsjeldne menneskene som spørmenneskene som spør hvordansom spør hvordan duspør hvordan du harhvordan du har detdu har detog venter påog venter på svaretvenner er de sjeldne menneskeneer de sjeldne menneskene somde sjeldne menneskene som spørsjeldne menneskene som spør hvordanmenneskene som spør hvordan dusom spør hvordan du harspør hvordan du har dethvordan du har detog venter på svaret

Gro spør ikke hvordan du har det. Hun spør om du har slutta å røyke. -Gro
gro-spør-ikke-hvordan-du-har-det-hun-spør-om-du-har-slutta-å-røyke
Spør deg selv om hemmeligheten bak din suksess. Lytt til svaret, og praktiser det. -Suksess
spør-deg-selv-om-hemmeligheten-bak-din-suksess-lytt-til-svaret-og-praktiser-det
Gode venner er engler som løfter oss opp igjen når våre vinger har glemt hvordan det er å fly. -Nils Bredesen
gode-venner-er-engler-som-løfter-oss-opp-igjen-når-våre-vinger-har-glemt-hvordan-det-er-å-fly
Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge? -Spørsmål
hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge
Spør aldri etter de rette tidspunkter. Spør aldri om tiden er moden. Det plutselige har ingen tid. -Ukjent
spør-aldri-etter-rette-tidspunkter-spør-aldri-om-tiden-er-moden-det-plutselige-har-ingen-tid
Det er fælt å tenke på hvordan menneskene gjør seg uinntagelige for hverandre, innbruddssikre som hus. -Seg selv og andre
det-er-fælt-å-tenke-på-hvordan-menneskene-gjør-seg-uinntagelige-for-hverandre-innbruddssikre-som-hus