Velger en de rette sitatene, kan man finne igjen sine egne meninger hos en hvilken som helst forfatter.


velger-rette-sitatene-kan-man-finne-igjen-sine-egne-meninger-hos-hvilken-som-helst-forfatter
charles augustin sainte-beuvevelgerrettesitatenekanmanfinneigjensineegnemeningerhoshvilkensomhelstforfattervelger ende retterette sitatenekan manman finnefinne igjenigjen sinesine egneegne meningermeninger hoshos enen hvilkenhvilken somsom helsthelst forfattervelger en deen de rettede rette sitatenekan man finneman finne igjenfinne igjen sineigjen sine egnesine egne meningeregne meninger hosmeninger hos enhos en hvilkenen hvilken somhvilken som helstsom helst forfattervelger en de retteen de rette sitatenekan man finne igjenman finne igjen sinefinne igjen sine egneigjen sine egne meningersine egne meninger hosegne meninger hos enmeninger hos en hvilkenhos en hvilken somen hvilken som helsthvilken som helst forfattervelger en de rette sitatenekan man finne igjen sineman finne igjen sine egnefinne igjen sine egne meningerigjen sine egne meninger hossine egne meninger hos enegne meninger hos en hvilkenmeninger hos en hvilken somhos en hvilken som helsten hvilken som helst forfatter

En forfatter som snakker om sine egne bøker, er nesten like ille som en mor som snakker om sine egne barn. -Forfatter
en-forfatter-som-snakker-om-sine-egne-bøker-er-nesten-like-ille-som-mor-som-snakker-om-sine-egne-barn
Hvorfor er det så viktig å finne sin rette hylle – helst så fort som mulig? Hva i all verden skal vi sitte der for – og dingle med bena resten av livet? -Tor Åge Bringsværd
hvorfor-er-det-så-viktig-å-finne-rette-hylle-helst-så-fort-som-mulig-hva-i-all-verden-skal-vi-sitte-der-for-og-dingle-med-bena-resten-av-livet
En hvilken som helst mor kan enkelt gjøre jobben til flere flygeledere. -Mor
en-hvilken-som-helst-mor-kan-enkelt-gjøre-jobben-til-flere-flygeledere
Vi velger ofte samme vei som våre nærmeste. Men livet handler ikke om å leve ut andres forventninger, det handler om å leve ut sine egne drømmer. -Lars Verket
vi-velger-ofte-samme-vei-som-våre-nærmeste-men-livet-handler-ikke-om-å-leve-ut-andres-forventninger-det-handler-om-å-leve-ut-sine-egne-drømmer
Jeg har egne meninger - sterke meninger - men jeg tror ikke alltid på dem. -Mening
jeg-har-egne-meninger-sterke-meninger-men-jeg-tror-ikke-alltid-på-dem