Velg din kone mer med ørene enn med øynene.


velg-din-kone-mer-med-ørene-enn-med-øynene
konevelgdinkonemermedøreneennøynenevelg dindin konekone mermer medmed øreneørene ennenn medmed øynenevelg din konedin kone merkone mer medmer med ørenemed ørene ennørene enn medenn med øynenevelg din kone merdin kone mer medkone mer med ørenemer med ørene ennmed ørene enn medørene enn med øynenevelg din kone mer meddin kone mer med ørenekone mer med ørene ennmer med ørene enn medmed ørene enn med øynene

Mannen elsker med øynene, kvinnen med ørene. -Woodrow Wyatt
mannen-elsker-med-øynene-kvinnen-med-ørene
En mann er mer fornøyd med en kone som lager god mat, enn en som kan gresk. -Kone
en-mann-er-mer-fornøyd-med-kone-som-lager-god-mat-enn-som-kan-gresk
Husk at du ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem du kommer i kontakt med, gjennom ordene dine, oppførselen din, smilet ditt, ja til og med med tausheten din, hele din personlighet. -Personlighet
husk-at-du-ubevisst-og-ufrivillig-påvirker-alle-dem-du-kommer-i-kontakt-med-gjennom-ordene-dine-oppførselen-din-smilet-ditt-ja-til-og-med-med
Med ditt savn og med din lykke, med ditt håp og med din tro skal du på det jevne bygge opp til stjernene en bro! -Leveregler
med-ditt-savn-og-med-din-lykke-med-ditt-håp-og-med-din-tro-skal-du-på-det-jevne-bygge-opp-til-stjernene-bro
Velg den kone som du ønsker at dine barn skal bli. -Kone
velg-den-kone-som-du-ønsker-at-dine-barn-skal-bli
Mange menn ville elske sin kone mye mer om de bare var gift med en annen. -Kone
mange-menn-ville-elske-kone-mye-mer-om-bare-var-gift-med-annen