Vekk ikke kjærligheten! Egg den ikke før den selv vil!


vekk-ikke-kjærligheten-egg-den-ikke-før-den-selv-vil
kjærlighet - begynnelse og sluttvekkikkekjærligheteneggdenførselvvilvekk ikkeikke kjærlighetenegg denden ikkeikke førfør denden selvselv vilvekk ikke kjærlighetenegg den ikkeden ikke førikke før denfør den selvden selv vilegg den ikke førden ikke før denikke før den selvfør den selv vilegg den ikke før denden ikke før den selvikke før den selv vil

Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den. -Maxwell Maltz
aksepter-deg-selv-som-den-du-er-ellers-vil-du-aldri-se-muligheten-du-vil-aldri-føle-deg-fri-til-å-bevege-deg-mot-den-du-vil-føle-at-du-ikke
Kjærligheten forandrer ikke den elskede, den forandrer seg selv. -Søren Kierkegaard
kjærligheten-forandrer-ikke-den-elskede-den-forandrer-seg-selv
Den som heftig unnskylder sine feil gjør ofte med sin utflukt feilen verre slik bøter på den minste lille rift vil skjemme buksa ved å skjule skaden langt mer enn skaden selv før den ble bøtet. -William Shakespeare
den-som-heftig-unnskylder-sine-feil-gjør-ofte-med-utflukt-feilen-verre-slik-bøter-på-den-minste-lille-rift-vil-skjemme-buksa-ved-å-skjule-skaden
Den som ikke vil tilgi andre, ødelegger den broen han selv en gang må over. -Tilgivelse
den-som-ikke-vil-tilgi-andre-ødelegger-den-broen-han-selv-gang-må-over
Kjærligheten er en sykdom som ikke kan skjules. Et ord, et øyekast, ja selv tausheten forråder den. -Kjærlighet er
kjærligheten-er-sykdom-som-ikke-kan-skjules-et-ord-et-øyekast-ja-selv-tausheten-forråder-den