Ved mildhet viser den sterke sin makt.


ved-mildhet-viser-den-sterke-makt
mildhetvedmildhetviserdensterkemaktved mildhetmildhet viserviser denden sterkesterke sinsin maktved mildhet visermildhet viser denviser den sterkeden sterke sinsterke sin maktved mildhet viser denmildhet viser den sterkeviser den sterke sinden sterke sin maktved mildhet viser den sterkemildhet viser den sterke sinviser den sterke sin makt

Jeg mener det å kle av seg viser sterke kvinner som tør å stå fram, nettopp fordi de vet at de får mye dritt. -Kvinnesak
jeg-mener-det-å-kle-av-seg-viser-sterke-kvinner-som-tør-å-stå-fram-nettopp-fordi-vet-at-får-mye-dritt
Den store skodespelaren viser sitt sanne andlet ved å kunne vise andre sine. -Skuespiller
den-store-skodespelaren-viser-sitt-sanne-andlet-ved-å-kunne-vise-andre-sine
Selv den mest grenseløse makt har sin begrensning. -Montesquieu
selv-den-mest-grenseløse-makt-har-begrensning
Den som har ordet i sin makt, tror ofte det samme om tankene. -Ord
den-som-har-ordet-i-makt-tror-ofte-det-samme-om-tankene
Den elsker ikke, som ikke viser sin kjærlighet. -John Heywood
den-elsker-ikke-som-ikke-viser-kjærlighet