Ved å være ærlig mot seg selv vil kunstneren også være ærlig mot de deler av kunstverket som allerede bor fast i oss alle. Som alltid har vært der. Ventende.


ved-å-være-ærlig-mot-seg-selv-vil-kunstneren-også-være-ærlig-mot-deler-av-kunstverket-som-allerede-bor-fast-i-oss-alle-som-alltid-har-vært
arne nordheimvedværeærligmotsegselvvilkunstnerenogsådeleravkunstverketsomalleredeborfastossallesomalltidharværtderventendeved åå værevære ærligærlig motmot segseg selvselv vilvil kunstnerenkunstneren ogsåogså værevære ærligærlig motmot dede delerdeler avav kunstverketkunstverket somsom alleredeallerede borfast ii ossoss allesom alltidalltid harhar værtvært derved å væreå være ærligvære ærlig motærlig mot segmot seg selvseg selv vilselv vil kunstnerenvil kunstneren ogsåkunstneren også væreogså være ærligvære ærlig motærlig mot demot de delerde deler avdeler av kunstverketav kunstverket somkunstverket som alleredesom allerede borallerede bor fastbor fast ifast i ossi oss allesom alltid haralltid har værthar vært der

Det er alltid lettere å bevise sin fortrinnlighet ved å være kresen mot andre enn ved å være streng mot seg selv. -Seg selv og andre
det-er-alltid-lettere-å-bevise-fortrinnlighet-ved-å-være-kresen-mot-andre-enn-ved-å-være-streng-mot-seg-selv
Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
Jeg har alltid ment at en kvinne har rett til å være vag når det gjelder alder fram til hun passerer nitti. Da er det på tide å være ærlig både overfor seg selv og andre. -Helena Rubinstein
jeg-har-alltid-ment-at-kvinne-har-rett-til-å-være-vag-når-det-gjelder-alder-fram-til-hun-passerer-nitti-da-er-det-på-tide-å-være-ærlig-bå
Folk er forferdelig kjedelige. De vil alltid være akkurat passe og ikke skille seg ut fra rekkehuset der de bor. -Marie Simonsen
folk-er-forferdelig-kjedelige-de-vil-alltid-være-akkurat-passe-og-ikke-skille-seg-ut-fra-rekkehuset-der-bor
Vi vil gjerne være oss selv, men også som alle andre. Pussig nok lykkes vi best med det siste. -John Karlzén
vi-vil-gjerne-være-oss-selv-men-også-som-alle-andre-pussig-nok-lykkes-vi-best-med-det-siste
Å være streng mot seg selv, men mild mot andre er tegn på god karakter. -Friedrich von Schiller
Å-være-streng-mot-seg-selv-men-mild-mot-andre-er-tegn-på-god-karakter