Ved å leve synder vi. Den som ikke vet det, vet ikke hva synd er, men heller ikke hva det er å leve.


ved-å-leve-synder-vi-den-som-ikke-vet-det-vet-ikke-hva-synd-er-men-heller-ikke-hva-det-er-å-leve
syndvedlevesyndervidensomikkevetdethvasyndermenhellerdeterleveved åå leveleve syndersynder viden somsom ikkeikke vetvet detvet ikkeikke hvahva syndsynd ermen hellerheller ikkeikke hvahva detdet erer åå leveved å leveå leve synderleve synder viden som ikkesom ikke vetikke vet detvet ikke hvaikke hva syndhva synd ermen heller ikkeheller ikke hvaikke hva dethva det erdet er åer å leveved å leve synderå leve synder viden som ikke vetsom ikke vet detvet ikke hva syndikke hva synd ermen heller ikke hvaheller ikke hva detikke hva det erhva det er ådet er å leveved å leve synder viden som ikke vet detvet ikke hva synd ermen heller ikke hva detheller ikke hva det erikke hva det er åhva det er å leve

Matematikk er vitenskapen der vi ikke vet hva vi snakker om, og heller ikke om det vi sier er sant. -Bertrand Russell
matematikk-er-vitenskapen-der-vi-ikke-vet-hva-vi-snakker-om-og-heller-ikke-om-det-vi-sier-er-sant
Alle kvinner vet hva de vil, men de vet ikke alltid når de vil det. -Kvinner
alle-kvinner-vet-hva-vil-men-vet-ikke-alltid-når-vil-det
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Du og samvittigheten er ett: Den vet alt hva du vet, og den vet at du vet det. -Samvittighet
du-og-samvittigheten-er-ett-den-vet-alt-hva-du-vet-og-den-vet-at-du-vet-det
En anstendig kvinne er en dame som vet hva hun ikke bør vite, skjønt hun vet det. -Kvinner
en-anstendig-kvinne-er-dame-som-vet-hva-hun-ikke-bør-vite-skjønt-hun-vet-det
Du vet ikke hva du vet før du vet hva du ikke vet. -Vite
du-vet-ikke-hva-du-vet-før-du-vet-hva-du-ikke-vet