Værdamen er på TV Jøss, så stilig hun er Aldri har en penere munn snakket om styggere vær


værdamen-er-på-tv-jøss-så-stilig-hun-er-aldri-har-penere-munn-snakket-om-styggere-vær
værværdamenertvjøssstilighunaldriharpeneremunnsnakketomstyggereværværdamen erer påpå tvtv jøssså stiligstilig hunhun erer aldrialdri harhar enen penerepenere munnmunn snakketsnakket omom styggerestyggere værværdamen er påer på tvpå tv jøssså stilig hunstilig hun erhun er aldrier aldri haraldri har enhar en penereen penere munnpenere munn snakketmunn snakket omsnakket om styggereom styggere værværdamen er på tver på tv jøssså stilig hun erstilig hun er aldrihun er aldri harer aldri har enaldri har en penerehar en penere munnen penere munn snakketpenere munn snakket ommunn snakket om styggeresnakket om styggere værværdamen er på tv jøssså stilig hun er aldristilig hun er aldri harhun er aldri har ener aldri har en penerealdri har en penere munnhar en penere munn snakketen penere munn snakket ompenere munn snakket om styggeremunn snakket om styggere vær

Penere pike enn lille Tiff har du aldri sett, men hun har heller ikke skjult noenting. -Kvinner og utseende
penere-pike-enn-lille-tiff-har-du-aldri-sett-men-hun-har-heller-ikke-skjult-noenting
Vær takknemlig for det du har, så vil du ende opp med å få mer. Hvis du konsentrerer deg om hva du ikke har, vil du aldri, aldri få nok. -Oprah Winfrey
vær-takknemlig-for-det-du-har-så-vil-du-ende-opp-med-å-få-mer-hvis-du-konsentrerer-deg-om-hva-du-ikke-har-vil-du-aldri-aldri-få-nok
... men hun glemte sine guder da jeg kysset hennes munn! -Rudyard Kipling
men-hun-glemte-sine-guder-da-jeg-kysset-hennes-munn
Hun hadde aldri noe utseende å miste, så hun mistet det aldri. -Kvinner og utseende
hun-hadde-aldri-noe-utseende-å-miste-så-hun-mistet-det-aldri