Vær takknemlig for det du har, så vil du ende opp med å få mer. Hvis du konsentrerer deg om hva du ikke har, vil du aldri, aldri få nok.


vær-takknemlig-for-det-du-har-så-vil-du-ende-opp-med-å-få-mer-hvis-du-konsentrerer-deg-om-hva-du-ikke-har-vil-du-aldri-aldri-få-nok
oprah winfreyværtakknemligfordetduharvilendeoppmedmerhviskonsentrererdegomhvaikkealdrialdrinokvær takknemligtakknemlig fordet dudu harså vilvil dudu endeende oppopp medmed åfå merhvis dudu konsentrererkonsentrerer degdeg omom hvahva dudu ikkeikke harvil dudu aldrialdri fåfå nokvær takknemlig fortakknemlig for detfor det dudet du harså vil duvil du endedu ende oppende opp medopp med åmed å fåå få merhvis du konsentrererdu konsentrerer degkonsentrerer deg omdeg om hvaom hva duhva du ikkedu ikke harvil du aldrialdri få nokvær takknemlig for dettakknemlig for det dufor det du harså vil du endevil du ende oppdu ende opp medende opp med åopp med å fåmed å få merhvis du konsentrerer degdu konsentrerer deg omkonsentrerer deg om hvadeg om hva duom hva du ikkehva du ikke harvær takknemlig for det dutakknemlig for det du harså vil du ende oppvil du ende opp meddu ende opp med ående opp med å fåopp med å få merhvis du konsentrerer deg omdu konsentrerer deg om hvakonsentrerer deg om hva dudeg om hva du ikkeom hva du ikke har

Hvis du aldri vil se en mann igjen, skal du bare si: «Jeg elsker deg, jeg vil gifte meg med deg, jeg vil ha barn med deg.» Da forsvinner han med lynets hastighet. -Kvinner og menn
hvis-du-aldri-vil-se-mann-igjen-skal-du-bare-jeg-elsker-deg-jeg-vil-gifte-meg-med-deg-jeg-vil-barn-med-deg-da-forsvinner-han-med-lynets-hastighet
Jeg får aldri nok. Jeg vil drømme at jeg løper helt til verdens ende etter mer. Jeg vil leve, leve, leve -Stein Mehren
jeg-får-aldri-nok-jeg-vil-drømme-at-jeg-løper-helt-til-verdens-ende-etter-mer-jeg-vil-leve-leve-leve
Vær grei mot nerder. Sjansen er stor for at du vil ende opp med å jobbe for en. -Nerd
vær-grei-mot-nerder-sjansen-er-stor-for-at-du-vil-ende-opp-med-å-jobbe-for
Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den. -Maxwell Maltz
aksepter-deg-selv-som-den-du-er-ellers-vil-du-aldri-se-muligheten-du-vil-aldri-føle-deg-fri-til-å-bevege-deg-mot-den-du-vil-føle-at-du-ikke
Hvis du vil skille deg ut, ikke vær annerledes, vær makeløs. -Meredith West
hvis-du-vil-skille-deg-ut-ikke-vær-annerledes-vær-makeløs